Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 23 .//. SESSIÓ ORDINÀRIA 6 DE JUNY DE 2007 .//. AJUNTAMENT D'ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

Exp. 4.1.2.0. 1513/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Centros de Ortodoncia Ivanna Camps. Habilitació de local per a clínica dental en Av. Sants Patrons, núm. 4- entresòl.

Exp. 4.1.2.0. 2690/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vidalba Habitat, S.L. Enderroc d’edificació existent en carrer Hernán Cortés , núm. 37.

Exp. 4.1.8.0. 3135/07.- Sol·licitud de llicència per la instal·lació d’un monoposte per rètol publicitari a l'avinguda Dret de Reunió s/núm., Polígon Industrial Tisneres. Sol·licitant: Cristalzi 2003, S.L.

Exp. 4.2.2.0. 1228/07.- Inform. urbanística de parcel·la 39, sítia al Polígon 47. Sol·licitant: Francisco Morant Gil.

Exp. 3.3.0.0. 2070/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Enric Benedé Andreu, S.L.U. constituïda per respondre de l’obra reposició fals sostre en casal fester.

Exp. 3.3.0.0. 2886/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Rochina Mantenimiento, S.A., constituïda per respondre de l’obra “Reparació de la instal·lació de climatització del Gran Teatre d’Alzira”.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Canvi lloc de treball de Mª Teresa García Belda.

Exp. PERSONAL.- Canvi lloc de treball de Amparo Vives García.

IDEA

Sol·licitud a la Conselleria d’Infraestructures i Transport per a poder actuar en el condicionament de la Rotonda de l’Avinguda de la Ribera d’Alzira.

Dació de compte de la modificació del Projecte PAMER 2007 sol·licitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per un import de 26.000 €.

Dació de compte de la modificació del Projecte EZOINT 2007 sol·licitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per un import de 7.732,28 €.

Dació de compte de la modificació del Projecte EMCORP 2007 sol·licitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per un import de 186.361,65 €.

Dació de compte de l'aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al Desenvolupament del Taller d’Ocupació “T’ESTIME” per un import de 469.996,32 € i tràmits per al seu inici.

Dació de compte de la quarta programació de cursos d’Internet gratuïts del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana.

POLICIA LOCAL

Exp. J-107/07.- Sol·licitud de la falla Plaça d’Alacant per a celebrar un porrat els dies 15, 16 i 17 de juny del 2007, al carrer Alquenència.

Exp. J-108/07.- Sol·licitud de Hijos de Alejandro Sarrió, S.L., d’ocupació de via pública amb taules i cadires a la plaça Major núm. 50, Heladeria La Jijonenca.

Exp. J-109/07.- Sol·licitud de José Luis García del Busto González, d’ocupació de via pública amb taules i cadires a la plaça Corbeil Essonnes núm. 2,  Restaurant Gloria Bendita.

Exp. J-110/07.- Sol·licitud de Salvador Andrés Magraner, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Josep Pau núm. 2, coberta amb una carpa, Bar El Forner.

Exp. J-111/07.- Sol·licitud d'El Lloc, C.B., d’ocupació via pública amb taules i cadires a la plaça El Mercat  núm. 5.

CULTURA

Exp. 07/114.01.- Acta d'obertura de pliques corresponent a l'edició i publicació de la memòria de gestió municipal 2003-2007, en què es proposa declarar deserta la contractació.

Exp. 03/643.86.- Recuperació del pou de neu de la Murta. Contracte d'obra Ajuntament d'Alzira - Geocisa i autorització de les obres.

Exp. 07/265.34.- Contractació del servici de socorrisme, neteja i taquilles de la piscina municipal descoberta.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/092.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

Exp. 07/090.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-19-1107.- Ordenació de gastos núm. 19/07. Autorització d’assistència a una jornada organitzada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Compte justificatiu que presenta el Sr. Eusebio Laudes Cano, portaveu del Grup Municipal Mixt, corresponent a gastos del primer semestre del 2007.

L'ALCALDESSA

0 comentarios