Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

ASSOCIACIONS I ENTITATS CÍVIQUES D’ALZIRA HAN SIGUT SUBVENCIONADES PER LA PROMOCIÓ I L’US DEL VALENCIÀ

ASSOCIACIONS I ENTITATS CÍVIQUES D’ALZIRA HAN SIGUT SUBVENCIONADES PER LA PROMOCIÓ I L’US DEL VALENCIÀ

Un total de 29 associacions o entitats cíviques d’Alzira han sigut subvencionades per la Generalitat per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2007. Això significa que la capital de la Ribera continua, almenys després de tres anys consecutius, sent el primer municipi no capital de província de la Comunitat Valenciana en número d’ajudes concedides al foment del valencià en la línia de subvencions a entitats associatives sense finalitat lucrativa. Alzira, en este apartat només és superada per les tres capitals de província: València rep 205 ajudes, Alacant, 39 i Castelló de la Plana, 32. 

Un any més, el municipi alzireny es manté en la primera posició entre els que no tenen la capitalitat provincial pel que fa al quantitat d’associacions receptores de les mencionades ajudes. Enguany, com en el passat exercici, Alzira haguera igualat amb Castelló de la Plana en número de projectes subvencionats, si no haguera sigut perquè quatre entitats associatives alzirenyes foren excloses de la concessió d’ajudes per haver entregat la documentació sol·licitant fora de termini. De Castelló de la Plana n’hi hagué sols una fora de termini. A Alzira li ha seguit Gandia, amb 28 sol·licituds i Xàtiva amb 19. 

El sector associatiu que més número d’ajudes ha rebut ha sigut el de les falles, amb 13 resolucions favorables, però també han estat beneficiades l’Associació Empresarial d’Alzira, la Societat Musical i el Club de Córrer la Rabosa, entre altres, fins al total de 29, com s’ha mencionat. Les quantitats subvencionades varien entre els 279 euros i 802. 

Estes ajudes les concedix anualment la Generalitat, a través de la Conselleria on s’ubica la Política Lingüística, abans Conselleria de Cultura, Educació i Esport, ara Conselleria d’Educació. Les activitats objecte de la convocatòria són la retolació dels locals i la realització i difusió de cartells identificatius de les entitats en valencià. Igualment, se subvenciona la realització de cursos de valencià impartits per professorat contractat per les associaciós sol·licitants. A més,la mencionada ordre establix subvencions per a activitats que tinguen com a finalitat afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià a través de l’edició de documentació administrativa, de material de difusió, de divulgació de l’associació tal com fullets publicitaris de les activitats, cartells, revistes, elaboració de pàgines web, etc. 

En la publicitat en la localitat, així com en l’assessorament i tramitació, participa el Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià, dependent de la Regidoria de Cultura. La regidora delegada de l’àrea cultural del consistori alzireny ha mostrat la seua satisfacció perquè les entitats cíviques d’Alzira siguen capdavanteres en la promoció de l’ús del valencià i reafirma el compromís de l’Ajuntament d’Alzira en el foment de la la nostra llengua en totes les relacions de la vida pública. 

0 comentarios