Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

Social. Urbanismo - Infraestructuras - Vivienda

EL BLOC RECLAMA L’ACTUACIÓ INMEDIATA EN LA BARANA DE PEDRA DEL PONT DE FERRO DESTRUÏDA ABANS DE NADAL

EL BLOC RECLAMA L’ACTUACIÓ INMEDIATA EN LA BARANA DE PEDRA DEL PONT DE FERRO DESTRUÏDA ABANS DE NADAL

Una vegada més, el PP  no creu  ni reconeix el dret dels vianants, ni la necessitat dels carrils bici

 

La barana de pedra en el Pont de Ferro va ser destruïda fa setmanes per un accident i les pedres i restes de construcció continuen allí, ocupant la vorera impedint així el pas dels vianants, que es veuen en la necessitat de baixar a la carretera que és estreta i amb falta de visibilitat (és una revolta per als conductors que vénen de l'estació), augmentant amb això  el perill per als mateixos. A açò cal afegir-li el perill del forat obert en la barana que cal tapar immediatament. Es tracta, per tant, d’un punt negre en la ciutat d’Alzira. 

No sabem quins motius  ha tingut l'Ajuntament  per a  no ser ràpids i eficients per a donar una solució, ja que estem segurs que si estes pedres estigueren en la calçada i impediren el pas dels vehicles hagueren sigut retirades de manera immediata per l'Ajuntament i posteriorment ja s'haguera passat factura al causant del desastre. 

Una vegada més, el PP  no creu  ni reconeix el dret dels vianants, ni la necessitat dels carrils bici. Una mostra d'això, és que per una part, diuen promocionar la  rutes dels  monestirs i el camí de Sant Jaume -que just passa per aquest punt del que estem parlant- i per l’altra, els llocs de pas dels pelegrins, caminants o ciutadans es troben en un estat que demostra “l’eficiència" de l’Ajuntament d’Alzira. 

Des del BLOC no fem diferències entre un pas de vianants, un carril bici o una calçada per als cotxes. Tots, utilitzem el mitjà de transport que utilitzem, tenim dret a tindre la via corresponent lliure de perills. 

Només demanem a l'Ajuntament que de manera urgent actue en la zona i que en el futur obre amb la celeritat que li caracteritza quan l'afectat és el transit de cotxes. 

Vicent Ginestar Moyano

Sec. Organització del BLOC d’Alzira

 

EL BLOC DEMANA L'ELIMINACIÓ DE PUNTS NEGRES EN LA CIUTAT D'ALZIRA

EL BLOC DEMANA L'ELIMINACIÓ DE PUNTS NEGRES EN LA CIUTAT D'ALZIRA

Volem recordar-li a la senyora alcaldessa que a Alzira tenim els punts negres en els nostres carrers

 

Des de la col·locació dels nous contenidors d'arreplegada de residus urbans,el Bloc esta demanant que es canvie la ubicació dels què están col·locats davant dels passos de zebra ja que per la seua alçària dificulten la visibilitat dels conductors i dels vianants que creuen el carrer. Portem mesos  veient la campanya realitzada per un mitjà de comunicació per a la senyalització dels punts negres en les carreteres, nosaltres li volem recordar a la senyora alcaldessa que a Alzira tenim els punts negres en els nostres carrers. Ja la col·locació actual d'alguns d'estos contenidors suposen un perill per a la circulació vial i la seguretat de les persones.

No sabem que motius tenen per a no canviar-los a l'altre costat del pas de zebra o separar-los uns metres del mateix, però si que ens consten les frenades brusques i els esglais dels vianants que creuen el pas de zebra sense percebre que no són vistos pel conductor fins que estan enmig del carrer i tenen el vehicle damunt.

Són diversos els punts negres, anomene alguns:el pas de zebra del carrer Unió davant de la gasolinera; els del voltant del col·legi de Blasco Ibáñez i l’encreuament Alejandro Fleming amb O´Donnell (I.N.B. Jaume).Com es pot veure alguns estan en llocs per on passen escolars, és per això que demanem a l'Ajuntament una solució urgent.

També, i amb el permís dels responsables de El Seis Doble, vos invitem a que denuncies a través d'este medi o en el despatx del grup municipal del Bloc en l'Ajuntament d'Alzira tots els punts negres de la nostra ciutat que cregueu que són un perill per a la circulació vial i la seguretat de les persones.

Vicent Ginestar Moyano

Secretari Organització del BLOC d’Alzira

 

ALZIRA DA UN MES PARA QUE EL AGENTE URBANIZADOR ACABE EL SECTOR TULELL

ALZIRA DA UN MES PARA QUE EL AGENTE URBANIZADOR ACABE EL SECTOR TULELL

Promociones Sollana pide 2,2 millones más al Consistorio por incremento de obra

 

El Ayuntamiento de Alzira tenía previsto aprobar ayer, en el pleno ordinario, solicitar al agente urbanizador del sector Tulell, donde están previstas 6.000 viviendas y otras infraestructuras, que acabe en un mes las actuaciones de urbanización que faltan para poder recepcionar las obras, ya que el plazo de adjudicación ya ha vencido.

Según los informes técnicos municipales resta ejecutar la reparación de la rotonda de la calle Sueca, la repavimentación de un tramo de la calles Sueca sentido Joanot Martorell, la repavimentación de la Avenida de la Voluntad Popular y dos zonas verdes de jardín dentro de este sector.

El Consistorio señala que está pendiente el desvío y enterramiento de las líneas aéreas de media tensión, incluido la supresión del poste situado en la Avinguda de la Voluntat Popular.

También le recuerda a la empresa que es de "su responsabilidad", en calidad de promotor de las obras de urbanización, fijar la fecha de recepción de las obras, una vez el proyecto de urbanización esté ejecutado en su integridad y los servicios urbanísticos implantados en disposición de entrar en funcionamiento.

Por otra parte, el pleno también tenía previsto debatir un modificado del proyecto de Tulell, ahora en fase documental, en la que Promociones Sollana pide al Ayuntamiento 2,2 millones de euros más de los que estaba presupuestado por un exceso de obra que ha presentado esta empresa.

Promociones Sollana aduce que hay una serie de obras que no estaban contempladas en el proyecto inicial como, movimientos de tierra, red de saneamiento, red de abastecimiento de agua y riego, red viaria o los centros de transformación y conexionado eléctrico.

Cambio en el alumbrado

También explica que se ha producido un cambio en cuanto a las características técnicas y estéticas del alumbrado público previsto en el bulevar pasando de un modelo a otro, o adecuaciones a la red de telefonía, telecomunicaciones, red de gas, señalización, mobiliario urbano y jardinería.

Otro de los argumentos de la urbanizadora es la valoración de los trabajos de desvío de los dos colectores que discurrían inicialmente por el interior de una parcela y que se tuvieron que desviar por la calzada de la urbanización.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alzira se ha dirigido a la empresa para que "subsane" una serie de "deficiencias" que han encontrado los técnicos municipales en este modificado como que en los incrementos de medición de movimiento de tierras "no se justifican su causa ni se aportan planos".

Las modificaciones en las redes de instalaciones "no están justificadas en su argumentación ni se justifican cálculos técnicos de dimensionado".

Por otra parte, también se recalca que los planos "no reflejan la realidad física de la obra", entre otros.

 

Xavier Pérez

 

Foto: estado en que se encuentra el sector Tulell de Alzira donde se han previsto construir cerca de 6.000 viviendas, además de otras infraestructuras.

 

Publicado con autorización de LAS PROVINCIAS, delegación de la Ribera.

http://www.lasprovincias.es/valencia/local/ribera/

 

LA CARRETERA D’ALBALAT ÉS UN PUNT NEGRE DE LA NOSTRA COMARCA

LA CARRETERA D’ALBALAT ÉS UN PUNT NEGRE DE LA NOSTRA COMARCA

Passen els anys i seguix sense millorar la seguretat vial de l'estreta carretera que unix les dos capitals de la Ribera

 

El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ sol·licita una actuació urgent de la Diputació o de la Conselleria per a millorar la seguretat vial de la carretera Alzira-Sueca ( Crta V-505), autentic Punt Negre.  

Passen els anys i seguix sense millorar la seguretat vial de l'estreta carretera que unix les dos capitals de la Ribera, Alzira i Sueca, a través de les poblacions de Benicull, Albalat, Polinya i Riola a pesar que el trànsit rodat continua augmentant i en especial dels camions i autobusos de gran tonatge per l'existència de polígons industrials i instituts en la zona. 

La millora en el paviment duta a terme per la Diputació fa un parell d'anys en un tram de la mateixa resulta de totes totes insuficient. 

L'estretor de l'esmentada carretera i el seu traçat sinuós junt amb la inexistència de vorera d'emergència i séquies de reg en els seus límits són causa de múltiples accidents de trànsit, en especial durant els dies de pluja. Es tracta, sens dubte, d'un PUNT NEGRE de la nostra comarca en esta matèria. 

El BLOC ha denunciat en diverses ocasions la necessitat de millorar esta carretera i ara ens dirigim a les Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa perquè adopten l'acord de sol·licitar a la Diputació i a la Conselleria d'Obres Publiques que amb caràcter urgent es procedisca a millorar la seguretat de la carretera provincial V-505 fins que siga possible la seua ampliació i millora amb la instal·lació de panells informatius de la perillositat de la carretera, senyals lluminosos, enllumenat públic i s'inicie de forma immediata el procés d'expropiació dels terrenys necessaris per a la seua ampliació. 

Igualment , des del BLOC també s'anuncia que Enric Morera. Diputat del BLOC a les Corts Valencianes, defendrà una esmena al pressupost de la Generalitat en este mateix sentit. 

Carles Aranda Mata

Regidor BLOC Alzira

EL CENTRO COMERCIAL VILELLA SUPONE LA INVERSIÓN DE 100 MILLONES DE EUROS POR PARTE DE UNOS EMPRESARIOS DE ALZIRA

EL CENTRO COMERCIAL VILELLA SUPONE LA INVERSIÓN DE 100 MILLONES DE EUROS POR PARTE DE UNOS EMPRESARIOS DE ALZIRA

500 trabajadores terminarán las obras en 10 meses

Un grupo de empresarios de Alzira, desafiando a la crisis económica y financiera, no ha dudado a la hora de invertir 100 millones de euros en la construcción de un singular complejo comercial y de ocio que proporcionará un millar de puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos.

Un centenar de empleados levantan actualmente el Centro Comercial Vilella, pero en breve la nómina de personal se elevará a 500 para que pueda abrir sus puertas a mediados del mes de septiembre del próximo año.

Contará con tres plantas; la baja albergará un aparcamiento con capacidad para 2.200 vehículos. En la primera planta, cuya superficie alcanza los 65.000 metros cuadrados, se instalará un supermercado y cerca de 150 tiendas. Mientras que la segunda planta está reservada a zona de ocio y restauración. Cabe destacar la instalación del Museo de las Artes Audiovisuales (MUAA), único en Europa, y el Carlos Sainz Center reservado para competiciones de karts. Una amplia terraza se utilizará, periódicamente, para albergar espectáculos musicales.

Para evitar que las instalaciones se inunden dada la proximidad de tres barrancos, los promotores del centro comercial han ampliado sus cauces y construido un aliviadero siguiendo las normas y directrices de la Generalitat y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

El portavoz del grupo promotor, Javier Giménez, manifestó hoy durante la visita a las obras de los medios de comunicación que será “un edificio vivo que tendrá vida tanto de día como de noche”. Resaltó que su “seguridad será máxima” en caso de fuertes lluvias en la zona puesto que la primera planta “tiene una cota de 2,80 metros que impide la entrada de agua”. Este emprendedor local aclaró que el parking contará “con un plan de evacuación”.

Desde el punto de vista económico, Giménez aseguró que “será para Alzira y su comarca un revulsivo muy fuerte”. Y añadió que la pretensión del grupo de empresarios locales es que el complejo tenga “una relevancia nacional e internacional”. En este sentido subrayó que “el atractivo diferenciador” de Vilella será el museo, único reservado al sector audiovisual, en toda Europa.  

El grueso de las obras estará finalizado en junio para que los operadores puedan acondicionar sus locales. Unos operadores que invertirán en sus tiendas alrededor de 40 millones de euros, estimó Giménez quien señaló la fecha de apertura del Centro Comercial Vilella “entre el 15 y el 18 de septiembre” del año 2009.

Hasta la fecha está ya contratada cerca del 70% de la superficie por importantes firmas como El Corte Inglés que instalará varias tiendas además del supermercado Hipercor.

Los promotores confían en que el nuevo complejo comercial de Alzira, que se levanta al sur de la ciudad junto a la carretera comarcal CV-50, pueda ser visitado anualmente por unos 2 millones de personas. 

SEGURIDAD EN ALZIRA PARA PEATONES Y CONDUCTORES

SEGURIDAD EN ALZIRA PARA PEATONES Y CONDUCTORES

Artículo de opinión de José Palacios Boquera

 

La columna que me brinda semanalmente LAS PROVINCIAS deseo aprovecharla para tratar diversos temas que preocupan a los ciudadanos alzireños y que, aún siendo consciente de las dificultades financieras de las arcas municipales de nuestra ciudad y no solo para el actual ejercicio, sino también para alguno más, me creo en el deber y obligación de exponerlas para la consideración de nuestra Corporación, para que si, en algún momento, existe alguna posibilidad de manera paulatina se vayan subsanando por el bien de todos. Reitero que la situación financiera actual de los municipios no es muy halagüeña, sino por el contrario muy precaria, porque muchos presupuestos, en años anteriores, principalmente se habían confeccionado en base a los ingresos en concepto de licencias de obras y ahora nos encontramos que las empresas inmobiliarias están sufriendo las consecuencias de una crisis que ya nos está conduciendo a la recesión.

La pintura de los pasos de cebra y otras señales de tráfico casi pasan desapercibidas, porque el tiempo y el tránsito de vehículos las han dejado imperceptibles con el peligro que ello conlleva, ya que tanto los conductores, como los peatones, al no visualizarlas como debieran, no toman las precauciones debidas y hay casos de bruscas frenadas, sustos agobiantes del peatón y lo que es peor accidentes entre vehículos, que, como he podido apreciar, en algún caso concreto, con personas heridas y discusiones más o menos violentas entre los conductores.

Confiemos que, cuando haya disponibilidad, se vayan solucionando, aunque hay que agradecer el esfuerzo realizado en que los cambios de vehículos no se realice cada día 1 y 16 de cada mes, sino siempre el primero de cada mes, que es fecha más asequible y recordatoria para todo ciudadano. El día 16 de cada mes daba pena constatar como la Policía Local, cumpliendo con su deber, multaba y en ocasiones ese día era domingo o festivo, que por costumbre la gente duerme un poco más de lo normal, que por algo es fiesta.

Alzira, como todas las poblaciones, ha concedido una cuantía de VADOS que hay calles que resulta imposible aparcar por muchas vueltas que uno dé, a no ser que la suerte le sonría y aproveche la ocasión de la marcha de otro vehículo. ¿Sería posible que a cada propietario de un VADO se le proveyera de una autorización para aparcar su vehículo y de este modo se aprovecharían, quizás, muchos espacios que están inservibles? Esto no es más que una sugerencia, como pueden plantearse otras muchas. Sería interesante un estudio, si es que no se ha realizado. Hay que aprovechar al máximo todas las posibilidades de espacios vacíos que se aprecian a consecuencia de los VADOS. Bien sabemos que son ingresos municipales y, por ello, no digo suprimirlos, pero sí aprovechar espacios.

Y tratando de VADO,S debo manifestar el malestar existente entre muchos vecinos, por cuanto cada VADO tiene su rasante más o menos prolongado y con inclinaciones en muchos casos muy pronunciadas, que provocan caídas y algún accidente que cabría poner los medios necesarios para evitarlos. Hay calles con aceras muy estrechas y con estas inclinaciones excesivamente pronunciadas, que lógicamente provocan caídas o hay que callejear por la calzada, teniendo que evitar, en este caso, el paso de los vehículos. Hay que tomar decisiones a este respecto, a no ser que un día tengamos que lamentarlo. Y esto que lo conocía por haber atendido a personas y además me lo comentaban ahora lo afirmo, porque hace unos días he sido uno de los ciudadanos que lo ha sufrido y cuyo resultado no ha sido broma alguna.

El tema de los semáforos, cuando se han producido o se producen lluvias, como las que hemos tenido durante el mes de octubre y que, quizás, puedan repetirse porque nos encontramos en otoño y en breve en pleno invierno, hay que marcar unas normas, porque, en más de una ocasión, y cuando más, quizás, los necesitamos no funcionan y los peatones y conductores van mirándose unos a otros para evitar accidentes. Ignoro si el mantenimiento de los semáforos depende directamente del personal del Ayuntamiento o de alguna empresa. Hay que tomar medidas para atender lo mejor posible al ciudadano y más en momentos en los que puede haber cierta duda o nerviosismo. No ignoro que, en ciertas zonas, hay problema porque hay cables sin protección y para solucionarlo habría que levantar incluso las aceras. Hay otros temas que iremos exponiendo para que, cuando las arcas municipales lo permitan, se vayan solucionando.

José Palacios Boquera

 

Publicado con autorización de LAS PROVINCIAS, delegación de la Ribera.

http://www.lasprovincias.es/valencia/prensa/ribera/ribera.html

 

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LOS COMERCIANTES ALZIREÑOS VIAJAN A HOLANDA PARA VER LAS PRÁCTICAS DE PEATONALIZACIÓN UTILIZADAS

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LOS COMERCIANTES ALZIREÑOS VIAJAN A HOLANDA PARA VER LAS PRÁCTICAS DE PEATONALIZACIÓN UTILIZADAS

Visitarán tres ciudades que son en su mayor parte peatonales

 

Representantes del Ayuntamiento de Alzira, concretamente técnicos de urbanismo y de comercio, encabezados por el concejal de Comercio y Consumo, Manolo Nebot, han viajado a Holanda para ver in situ como están peatonalizadas algunas de sus ciudades. Un viaje subvencionado por la Conselleria de Comercia e Industria. 

Además de la representación del Ayuntamiento, también han viajado miembros del Consejo Asesor de Comercio y de la Asociación Empresarial de Alzira. 

La expedición alzireña visitó ayer la ciudad de Leiden, hoy la de Rotterdam y mañana visitará la de Ámsterdam. En estas ciudades serán recibidos por representantes de sus diferentes Ayuntamientos así como por los de la Cámara de Comercio.

 

Foto: una calle de Amsterdam

EL BLOC D’ALZIRA SOL.LICITA LA POSADA EN MARXA D’UN PLA MUNICIPAL DE LLOGUER DE VIVIENDA PER A LA CIUTAT EN 2009

EL BLOC D’ALZIRA SOL.LICITA LA POSADA EN MARXA D’UN PLA MUNICIPAL DE LLOGUER DE VIVIENDA PER A LA CIUTAT EN 2009

És el moment que la nostra ciutat compte ja amb aquest servei

 

No hi ha dubte que el mercat immobiliari ha canviat els últims mesos i l'ajuntament d'Alzira s’ha d'adaptar a aquesta nova situació. La vivenda en règim de lloguer és l'opció que està sent recolzada pel govern central i també l'autonòmic. 

Hi ha moltes ciutats que han posat ja en marxa als seus ajuntaments agències municipals de lloguer per facilitar l'accés a la vivenda dels col·lectius més necessitats com són els joves, famílies monoparentals, immigrants, jubilats...) amb serveis integrals de suport tant per als propietaris com per als inquilins. 

El col·lectiu del Bloc d’Alzira considera que és el moment que la nostra ciutat compte ja amb aquest servei que ajude a gestionar el marcat del lloguer, en col·laboració amb la iniciativa privada existent en la nostra ciutat, amb la creació d'un Consell Assessor. 

Per tot això, elevem la sol·licitud a l'equip de govern de la constitució i posada en marxa de l'Agència Municipal de Lloguer per al pròxim exercici 2009, la constitució del Consell Assessor i la dotació al pròxim pressupost de la partida econòmica per a la seua posada en marxa, amb la firma dels convenis necessaris de col·laboració amb el Ministeri de Vivenda, l’Agencia Valenciana d’Habitatge així com les agències immobiliàries, col·legis professionals, promotors, sindicats, ONG i la resta de col·lectius afectats.

 

      Carles Aranda Mata

Regidor del BLOC Nacionalista Valencià