Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

XÚQUER VIU EXIGEIX LA REDUCCIÓ A LA MEITAT DE LA CAPACITAT DEL XÚQUER VINALOPÓ

XÚQUER VIU EXIGEIX LA REDUCCIÓ A LA MEITAT DE LA CAPACITAT DEL XÚQUER VINALOPÓ

La proposta de transvasar aigua del Xúquer a Múrcia és completament inacceptable

Xúquer Viu exigeix que es reduesca a la meitat la capacitat del transvasament Xúquer Vinalopó. Els regants promotors immobiliaris volen mantindre viva la possibilitat d'endur-se tota l'aigua del Xúquer i la de l'aqüífer del Caroig des de Cortes de Pallàs i no sol·liciten la que els arribarà des de l'assud de la Marquesa. Aprofitant la jugada, l'Associació de Comunitats de Regants de l'altiplà Murcià, en plena conca del Segura, ha sol·licitat la seua constitució com a Junta Central d'Usuaris per demanar aigua del transvasament Xúquer-Vinalopó. No fa molt, Manuel Serrano, president de la Comunitat de Riegos de Levante, amb el vistiplau dels consellers Cotino i Garcia Antón, demanava la connexió entre les conques del Xúquer i del Segura perquè, paraules textuals, "quien sabe si el día de mañana la zona de Valencia tiene agua suficiente como para poder mandar aquí" Sembla broma però no ho és en absolut.

Comunicat de Xúquer Viu sol.licitant la reducció de la capacitat del transvasament

Des de Xúquer Viu es considera que si 40 hm3 anuals serien suficients per satisfer les necessitats de l’agricultura del Vinalopó deixant de sobreexplotar els aqüífers, cal redimensionar d’immediat a la baixa el transvasament per ajustar-lo a la demanda real existent. Aquesta proposta es pot fer simplement reduint la capacitat de la presa i la impulsió des de Cullera, evitant sobredimensionar una conducció per damunt de les necessitats amb el malbaratament conseqüent.

Respecte a la proposta de transvasar aigua del Xúquer al Segura és rebutjada rotundament per Xúquer Viu que la considera completament inacceptable i està segur de que ni els regants ni la societat valenciana van a consentir la creació d’una nova demanda sobre el Xúquer que travessa una situació dramàtica.

Cal assenyalar que tot transvasament d’aigua entre dos demarcacions hidrogràfiques distintes que tinga una volum superior als 5 hm3 anuals necessitat ser aprovat en el Pla Hidrològic Nacional, el qual no replega cap transvasament entre el Xúquer i el Segura. Conseqüentment qualsevol lliurament de més de 5 hm3 anuals d’aigua del Xúquer a qualsevol altra demarcació hidrogràfica en les condicions actuals és il·legal.

De fet les condicions de finançament de la Comissió Europea estableixen que el transvasament es justifica com una mesura ambiental per recuperar els aqüífers del Vinalopó i no per a portar aigua a Múrcia, raó per la qual s'exigeix un pla de tancament de pous a mesura que es lliure aigua transvasada. El pla de tancament de pous agrícoles del Vinalopó dirà quanta aigua s'ha d'enviar des del Xúquer, i eixa i no més és la capacitat que cal donar-li a la presa de la Marquesa a Cullera.

Es va establir, en aquestes condicions, l'obligació de garantir el manteniment del Xúquer, inclòs l'estuari, i de l'Albufera, amb cabals que constitueixen restriccions prèvies per a qualsevol ús de l'aigua. Atès que el Xúquer és un riu sobreexplotat, qualsevol detracció que es pretenga realitzar cap a fora de la conca repercutirà negativament sobre les garanties dels cabals ecològics.

Es va establir, igualment, l'obligació de crear una Comissió de Seguiment, que de fet existeix, perquè el director general de l'Aigua va encomanar esta tasca al Grup d'Estudi del transvasament Xúquer-Vinalopó en setembre de 2005. És urgent que es convoque la Comissió de Seguiment per a discutir l'estat del projecte, i perquè l'Administració explique si són certes actuacions com la possible oferta d'aigua a la conca del Segura.

0 comentarios