Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 36. SESIÓN ORDINARIA 3 D’OCTUBRE DE 2007. AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-122/98.- Ampliació de la concessió administrativa a l’entitat GAS NATURAL CEGAS, S.A., sobre canalització en c/ Pere Morell, 2.

Exp. P-101/07.- Autorització per a l’ocupació del subsòl del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per a la canalització de conductors de BT en carrer perpendicular a l’av. Dret de Manifestació.

Exp. P-102/07.- Autorització per a l’ocupació del subsòl del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per a la canalització de conductors de BT en l’av. Dret de Manifestació.

Exp. P-103/07.- Autorització per a l’ocupació del subsòl del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per a la canalització de conductors de BT en l’av. Dret d’Igualtat.

Exp. P-104/07.- Autorització per a l’ocupació del subsòl del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per a la canalització de conductors de BT en carrer perpendicular a l’av. Dret d’Igualtat.

Exp. P-085/07.- Autorització per a l’ocupació del subsòl del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per a la canalització de conductors de BT en c/ Major San Agustí 20, Pl. Major 23 fins al c/ Hort dels Frares 21.

Exp. P-087/07.- Autorització per a l’ocupació del subsòl del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per a la canalització de conductors de BT en c/ Josep Margantoni, 89.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 468/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Francisco Jofre Vicens. Enderroc i posterior construcció d’edifici per a oficines i baix comercial en c/ Empar, núm. 4.

Exp. 4.1.2.0. 2403/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vent Ecològic, S.L. Construcció de 9 vivendes, dos àtics i locals comercials en c/ Venècia, núm. 23.

Exp. 4.1.2.0. 3646/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Sanchis España, C.B. Construcció d’edifici de 3 vivendes i baix comercial sense ús en carrer Hort dels Frares, núm. 36.

Exp. 4.1.2.0. 3906/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Javier Claus Mas. Construcció de vivenda unifamiliar aïllada en Urbanització Sant Bernat, parcel·la 42.

Exp. 4.1.2.0. 3982/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Rafael Cebriá Moscardó. Substitució de coberta en l’Alteró de les Polseres, polígon 73, partida de la Garrofera, núm. 123.

Exp. 4.1.2.0. 4046/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Belén Cardona Moll. Reforma d’edifici en carrer Major Santa Caterina, núm. 18.

Exp. 4.1.3.0. 2513/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Pa i Dolços Alzira, S.L.L. Despatx de pa al carrer Independència núm. 6.

Exp. 4.1.3.2. 1679/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Cristalzi 2003, S.L. Taller de cristalleria de l’automòbil a l’avinguda Dret de Reunió, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 3869/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Bondelicious, S.A. Activitat de magatzem i manipulació de productes hortofructícoles a la Carretera d’Albalat, núm. 120.

Exp. 4.1.3.2. 3903/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant Construcciones Tarrago, S.L. Activitat d’aparcament de vehicles i trasters d’ús privat al carrer Bernat d’Entença núm. 19 cantonada carrer Graner.

Exp. 4.1.5.2. 3387/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Jose Maria Llopico, núm. 50-3-5. Sol·licitant: Jose Porras Moreno.

Exp. 4.1.5.2. 3399/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a l’avinguda Lluís Suñer, núm. 28-2-6. Sol·licitant: Mª Jesús Ros Grau.

Exp. 4.1.5.2. 3456/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per traster situat al carrer Sarcos, núm. 3. Sol·licitant: Encarnación Guimera Delgado.

Exp. 4.1.5.2. 3636/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per traster situat al carrer Major Sant Agustí, núm. 56-baix. Sol·licitant: Mª Dolores Aparisi Serra.

Exp. 4.1.5.2. 3667/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Doctor Fleming, núm. 52-1-2. Sol·licitant: Daniel Martinez Ramírez.

Exp. 4.1.5.2. 3669/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Núñez de Balboa, núm. 7. Sol·licitant: Laura Balaguer Marrades.

Exp. 4.1.5.2. 3672/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Verge de la Murta, núm. 44-5-19. Sol·licitant: Mª Angeles Vidal Moreu.

Exp. 4.1.5.2. 3680/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Unió, núm. 80. Sol·licitant: Juan Maria Granell Palacios.

Exp. 4.1.5.2. 3702/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Sant Francesc, núm. 2-4-7. Sol·licitant: Jose Armenteros Armenteros.

Exp. 4.1.5.2. 3725/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a la Plaça del Regne, núm. 2-10-29. Sol·licitant: Bernardo González Castany.

Exp. 4.1.5.2. 3780/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Cardenal Vera, núm. 46-4-10. Sol·licitant: Yovko Ivanov Katsev.

Exp. 4.1.5.2. 3787/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per trasters situats al carrer Albuixarres, núm. 89, cantonera carrer Benifairó. Sol·licitant: Concepción Camarena Vila.

Exp. 4.1.5.2. 3847/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Pere Esplugues, núm. 14-3-6. Sol·licitant: Issa Ngom.

Exp. 4.1.5.2. 3895/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Sueca, núm. 29, bloc 2, planta 2, porta 18, escala 2. Sol·licitant: Remedios Hernández Moreno.

Exp. 4.1.5.2. 3941/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Cullera, núm. 4-3-5. Sol·licitant: Alla Kovalova.

Exp. 4.1.5.2. 3945/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Sant Andreu, núm. 2-3-6. Sol·licitant: Teófilo Fabricio Murillo Gordillo.

Exp. 4.1.5.2. 3946/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Verge de la Murta, núm. 60-5-47. Sol·licitant: Dalawar Hussain.

Exp. 4.1.5.2. 3948/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Riola, núm. 17-3-9. Sol·licitant: Lorena Patricia Gaviria Martinez.

Exp. 4.1.5.2. 3956/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a la Plaça de la Ribera, s/núm., bloc 4, planta 3, porta 8. Sol·licitant: Mohamed Belagraa.

Exp. 4.1.5.2. 4009/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Pere Esplugues, núm. 10-4-8. Sol·licitant: Sara Isabel Cuñat Del Campo.

Exp. 4.1.5.2. 4077/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Dr. Jose González, núm. 38-4-7. Sol·licitant: Bernardo Che Martín.

Exp. 4.2.2.0. 4045/07.- Informació urbanística de parcel·la sítia al Torretxó, carrer Alonso de Ojeda. Sol·licitant: Juan Luis Miquel Alonso.

Exp. 4.2.3.0. 4071/07 .- Certificat urbanístic sobre l’ús del sol al Polígon Industrial núm. 1, zona Rio Verde Cartón. Sol·licitant: J.C. – A.I.U. Polígon Industrial Oest d’Alzira.

Exp. 4.2.3.0. 4078/07.- Certificat urbanístic sobre entorn del Polígon Rio Verde Cartón per autorització de la línia elèctrica sectors PPI01 i PPI08. Sol·licitant: Mare Nostrum Desarrollo Urbanístico.

Exp. 4.3.0.0. 4075/07.- Infracció urbanística. Vodafone España, S.A. Instal·lació d’estació base de telefonia mòbil sobre terrat de l’edifici en carrer Tetuán, núm. 53.

Exp. 4.6.0.0. 3633/07.- Tràmit d’audiència en relació amb la sol·licitud d’autorització prèvia per la instal·lació LASMT modif. L-17 Alzira I, des de AP. a INS. U.A. Tulell, E/S ctra. núm. 6 eixida client a Sarasqueta. Promoguda per Iberdrola Distribució Eléctrica, S.A.

Exp. 4.6.0.0. 3634/07.- Tràmit d’audiència en relació amb la sol·licitud d’autorització prèvia per la instal·lació LASMT modif. L-5 Alzira Nord, des de AP. UA Tulell, E/S CR, núm. 7 i CT ID en partida Tulell – Alzira – València.

Exp. 4.6.0.0. 3635/07.- Tràmit d’audiència en relació amb la sol·licitud d’autorització prèvia per la instal·lació 3 LSMT des de AP. existent en sector Tulell, subministrament elèctric Urb. Sector Tulell, partida Tulell de Alzira – València.

Exp. 4.6.0.0. 3658/07.- Tràmit d’audiència en relació amb la sol·licitud d’autorització prèvia per la instal·lació LSMT existent en Ctra. Corbera núm. 9 amb E/S a nou CTC Geroresidenciales Solimar, S.L. Promoguda per Iberdrola Distribució Eléctrica, S.A.

Exp. 4.6.0.0. 3990/07.- Contestació escrit de la Confederació Hidrogràfica del Júcar, sobre inici procediment sancionador a l’Ajuntament d’Alzira, per la realització d’obres en zona de policia consistents a la conducció de l’abocament d’aigües residuals.

Exp. 2.7.1.0. 303/07.- Aprovació de la segona certificació del programa d’actuació integrada del sector PPR-17 Unitat d’Execució “Monasterio Aguas Vivas”, presentada per l’Agent Públic Urbanitzador “Actura, SL”.

Exp. 2.7.1.0. 291/07.- Aprovació de la segona certificació del programa d’actuació integrada del sector PPI-08, presentada per l’Agent Públic Urbanitzador ·”Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum, SLU”.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.1.4.0. Sol·licituds de llicències per a la tala de pins de Miguel Gómez Cebrián i Diego Garés López.

RECURSOS HUMANS

Exp. 38/07.- Dació de compte de les actes emeses pel tribunal qualificador del procés selectiu per a proveir una plaça de tècnic d’administració General (Planejament) i proposta de nomenament.

IDEA

Reintegrament en concepte de subvenció indeguda del projecte Casa d’Oficis “La Ribera”, de la primera fase, per un import de 7.197,86 € al Servef.

Proposta de visita formativa de la Casa d’Oficis  “La Ribera” a Iberflora en la Fira de València.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 530/06.- Concessió de llicència municipal per a realitzar la venda ambulant en una parada del mercat setmanal per a l’any 2007.

Exp. 14/07.- Contractació de publicitat en un autobús de transport urbà per l’entitat Strategia Publicidad y Diseño, S.L.

Exp. 120/07.- Adjudicació de l’expedient de contractació del “Subministrament i manteniment de set fotocopiadores per a diversos departaments municipals”.

Exp. 261/07.- Adjudicació del concurs per a la contractació de l’obra: “Enllumenat públic del perímetre del Parc de l’Alquenència”.

Exp. 274/07.- Inici expedient de contractació, per procediment negociat, del subministrament d’aigua en les dependències municipals

POLICIA LOCAL

Exp. J-153/07.- Sol·licitud del C.P. García Lorca per a tancar el carrer Felipe II a les entrades/eixides d’alumnes i cessió d’una tanca.

Exp. J-65/07.- Sol·licitud d’Angel David Bartolomé Martínez, de canvi d'ubicació de l’estructura (jaima) de la plaça Carbó a la plaça Casassús.

Exp. J-156/07.- Sol·licitud de la falla Pere Esplugues per a celebrar el mig any faller el dia 27 d’octubre de 2007.

Exp. J-158/07.- Sol·licitud de la falla Les Cantereries per a celebrar una festa el dia 9-10-07.

SANITAT

Exp. 83/C/07.- Trasllat i inhumació del cadàver del Sr. Constantino Navalon Almendro al Cementeri d’Alzira.

Exp. 84/C/07.- Informe remés per la Conselleria de Territori I Habitatge sobre la zona d’abastiment d’aigua de consum humà d’Alzira-1.

Exp. 85/C/07.- Denuncia del Seprona al Sr. Antonio Santacatalina Moreno per infracció al Decret 145/2000 de tinència d’animals perillosos.

CULTURA

Exp. 06/483.52.- Tallers del SARC de Diputació de València 2007.

Exp. 06/377.28.- Pròrroga de la Beca de pràctiques radiofòniques, concedida a Gemma Rubio Plaça, per a la realització del programa "Alzira en Xicotet".

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/127.- Subvenció per a associació jubilats i pensionistes de la Barraca d’Aigües Vives.

Exp. 07/128.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-36-1107.- Ordenació de gastos núm. 36/07.

Revisió de preu del contracte subscrit amb l’empresa CIMATER SERVICIOS S.L.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA

0 comentarios