Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL BLOC D’ALZIRA DENÚNCIA D’ESCANDALÓS L’ÚLTIM PLE EXTRAORDINARI

EL BLOC D’ALZIRA DENÚNCIA D’ESCANDALÓS L’ÚLTIM PLE EXTRAORDINARI

Un Ple extraordinari i urgent només per a permetre no aportar com a garantia 1.000.000 d’euros al propietari del solar de l’antic Cine Piscina

 

El passat dimecres 11 de juny es va celebrar una sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal. En l'orde del dia únicament constava un punt: “Rectificar un acord de Ple previ i ferm en via administrativa de 27 de febrer del 2008 al que afectava un annex pactat al Conveni urbanístic del Cine Piscina de l'any 2005 , tot això a instàncies de l'empresa ESTANY PORT SL que va sol·licitar la modificació el passat 5 de juny.”

Amb la modificació aprovada de forma “exprés” per l'equip de govern del PP i PSICV, es perdonava a l'empresa l’aportació d’una garantia davant l'ajuntament per un import pròxim al 1.000.000 €, destinat a la construcció de la nova Biblioteca Municipal, quan a l’anterior acord del Ple si què es prenien mesures al respecte, ja què l’ empresa augmentava l’import de l'obra a canvi d'obtindre per permuta tot el subsòl del solar i així poder construir places d'aparcament.

Utilitzar la via d'una suposada “rectificació” de l'acord previ del Ple del mes de febrer per a aconseguir aquesta millora no s'ajusta a la Llei de Procediment Administratiu, que en casos de modificacions dels actes declaratius de dret, exigeix un tràmit previ de declaració de l'acte com a lesiu per a poder canviar el contingut del mateix.

Per això, des del Bloc, no descartem presentar en el termini d'un mes, un recurs de reposició per a manifestar la nostra oposició a la forma d'actuar de la Sra. alcaldessa.

Des del Bloc sempre ens hem manifestat en contra de l'esmentat Conveni Urbanístic perquè privava d'un espai públic a la ciutat a canvi de construir més de 90 vivendes, locals comercials i places d'aparcament, però la seua tramitació i aprovació definitiva per la Conselleria d'Urbanisme posava fi a aquesta reclamació, per a la nostra tristesa.

Ara, quan pareix que hi ha un cert interès a iniciar les obres, no ens pareix correcte i ni legal que la Sra. Bastides i l'equip de govern cedisca davant dels interessos de l'empresa propietària del solar d'una manera tan escandalosa i “exprés”. 
 
 

      Carles Aranda Mata

      Regidor del BLOC Nacionalista Valencià

Foto: arxiu EL SEIS DOBLE

1 comentario

G -

La urgencia política ha sido siempre tan relativa. Intereses, solo intereses...