Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL BLOC DEMANA QUE L’AJUNTAMENT EXIGISCA LA INCLUSIÓ DEL FONS AUTONÒMIC LOCAL ALS PRESSUPOSTS DE LA GENERALITAT

EL BLOC DEMANA QUE L’AJUNTAMENT EXIGISCA LA INCLUSIÓ DEL FONS AUTONÒMIC LOCAL ALS PRESSUPOSTS DE LA GENERALITAT

“Es limiten a criticar el govern Zapatero, volent amagar la seua quota de responsabilitat per a fer-li front als problemes econòmics de milers de valencians”

De tots és conegut la situació de crisi econòmica que actualment existeix i la greu repercussió que està tenint també als pressuposts dels municipis del País Valencià. 

La dependència econòmica al sector immobiliari dels ajuntaments aquests últims anys, així com el fort impuls creat, ha portat que els governs locals hagen escomès importants inversions que requereixen un constant manteniment, a més d’assumir competències en distints serveis públics que corresponen a la Generalitat. 

En les últimes setmanes s’ha anunciat als mitjans de comunicació la proposta del ministre d’Economia i Hisenda, el socialista Pedro Solbes, de disminuir l’aportació de l’Estat al Fons Municipal de Compensació; aquesta decisió política del tot criticable, pot agreujar, encara més, la delicada situació dels nostres municipis, a més arriba quan s’està negociant un nou sistema de finançament per a les comunitats autònomes. 

Davant d’açò, la Generalitat Valenciana governada amb majoria absoluta pel Partit Popular, pareix mirar cap a un altre costat i tant el president Camps com la presidenta de la FVMP Elena Bastidas i la mateixa Rita Barberà, es limiten a criticar el govern Zapatero, volent amagar la seua quota de responsabilitat per a fer-li front als problemes econòmics de milers de valencians i valencianes, amb l’única intenció del desgastar polític dels socialistes. 

El Bloc Nacionalista Valencià, davant d’aquest panorama, proposa i planteja la necessitat de posar en funcionament el Fons Autonòmic Local als Pressuposts de la Generalitat per al proper exercici 2009, previst a l’avantprojecte de la Llei de Règim Local de la C. Valenciana. Cal que aquests vagen amb una dotació econòmica suficient per a compensar el desequilibri dels comptes municipals, que arribe a totes les poblacions amb criteris objectius i que estiga vinculat a una font d’ingressos permanent per a assegurar la seua continuïtat en els propers exercicis.  

D’aquesta manera s’evitaria que els diners que dedica la generalitat als ajuntaments i que arriba per distints camins estiguen sota el criteri polític del PP i a expenses de ser o no del color polític preferent.


Carles Aranda Mata

Regidor del BLOC Nacionalista Valencià 

Foto: Carles Aranda

0 comentarios