Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL BLOC D’ALZIRA PROPOSA AL PLE LA PARALITZACIÓ DE L’AUGMENT DE LA CONTRIBUCIÓ I LA RESTA DE TRIBUTS MUNICIPALS FINS A SUPERAR LA CRISI ECONÒMICA

EL BLOC D’ALZIRA PROPOSA AL PLE LA PARALITZACIÓ DE L’AUGMENT DE LA CONTRIBUCIÓ I LA RESTA DE TRIBUTS MUNICIPALS FINS A SUPERAR LA CRISI ECONÒMICA

Si s’abaixa la pressió fiscal dels veïns d'Alzira, hi haurà més diners destinats a l'economia productiva i la despesa de les famílies

 

El regidor del Bloc d'Alzira Carles Aranda proposarà a l'Alcaldessa que sol·licite al Ministeri d'Economia i Hisenda la paralització de l'augment dels valors cadastrals fins a superar l'actual crisi econòmica.

Aquesta iniciativa està sent aplicada per altres ciutats i amb ella “hem de posar fre a l'augment per dalt del10% anual que aplica el Partit Popular, que dirigeix Bastidas, des que va arribar al poder l'any 2003 davant d'una situació greu de crisi econòmica i que ara pretén descarregar damunt de l’economia del veïns i veïnes d’Alzira”. 

El Bloc considera que s’han de congelar tots els imposts i taxes de l'ajuntament d'Alzira per al 2009 i separar del padró la taxa de fem, per la importància que aquest tribut tindrà els pròxims anys amb la posada en marxa del Pla de Residus Autonòmic. 

Demanaran també per al 2009; la supressió de les càrregues impositives que afecten l'obertura de nous comerços per a dinamitzar la creació de noves empreses i una reducció del 50% de l'ICO que afecta a la construcció de vivendes unifamiliars i reformes domèstiques.  

Davant la crisi econòmica s'han de reduir les taxes del mercat dels dimecres i de lloguer de les parades dels mercats municipals tant; el de la Vila com el d'Abastiments, així com les taxes d’ús d’instal·lacions esportives municipals. A més constitueix un abús cobrar 75 euros pel servei de grua al que s'ha d'afegir l'import de la multa per mal estacionament.

El Bloc considera que si s’abaixa la pressió fiscal dels veïns d'Alzira, hi haurà més diners destinats a l'economia productiva i la despesa de les famílies.  

Per a poder facilitar el pagament dels imposts municipals Aranda sol·licita la signatura d’un conveni amb les associacions de veïns per tal d'informar al major nombre de població de la possibilitat del fraccionament dels imposts en dos, tres o quatre terminis per any i que es bonifique els veïns que domicilien en una entitat bancària el pagament dels mateixos. 

D'altra banda el Bloc sol·licitarà un estudi econòmic per avaluar el cost que assumeixen els ciutadans d'Alzira per la prestació de serveis que són competència de la Generalitat Valenciana, especialment les residències municipals de Guerriller Romeu i Solimar, les Escoletes Municipals i les beques de menjador, entre d’altres, per que l'alcaldessa d'Alzira ho reclame al president de la Generalitat Francisco Camps. 

Finalment, Aranda demanarà Bastides que en la seua qualitat de presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies exigisca a la Generalitat la posada en marxa per al 2009 d'un Fons d'Ajuda Municipal que compense la pèrdua d'ingressos als ajuntaments per la parada del sector de la construcció.

Carles Aranda Mata

Regidor del BLOC Nacionalista Valencià

 Foto: Carles Aranda

0 comentarios