Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL BLOC PROPOSA AL CONSELL D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA EL DEBAT D’UN PLA ANTICRISI MUNICIPAL

EL BLOC PROPOSA AL CONSELL D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA EL DEBAT D’UN PLA ANTICRISI MUNICIPAL

És una proposta oberta a que siga debatuda pels partits polítics i els sectors econòmics locals, per a millorar tant la situació dels alzirenys que la patisquen en major grau, com les possibilitats dels seus ciutadans d'eixir d'aquesta conjuntura

 

Les mesures, que deuran ser elaborades des de totes i cada una de les regidories, comprenen propostes presents i futures que s'integren en un pla de manera que milloren la seua efectivitat. Quant a les mesures d'aplicació directa als alzirenys, es preveuen set punts:

1) Estudiar el pagament fraccionat de l'IBI i altres imposts municipals. Que la regidoria d'Hisenda estudie la fórmula que possibilite el pagament fraccionat de l'IBI i la resta d'imposts municipals.

2) Deduccions d'imposts a famílies nombroses i informació sobre les exempcions existents. No volem que cap alzireny que puga acollir-se a un benefici, no ho faça per desconeixement.

3) Prolongar i potenciar la campanya d'Empadronament. Empadronar-se a Alzira beneficia des del moment que és condició per a acollir-se a diferents avantatges (deduccions d'imposts, accés a una VPO, etc).

4) Increment de les ajudes econòmiques d'emergència familiars. Davant l'increment de famílies amb necessitats bàsiques per al seu sosteniment, l'Ajuntament realitzaria un esforç extraordinari per a incrementar aquesta partida.

5) Informació dels beneficis a què poden acollir-se en el transport públic,  millorant-lo i fomentant la utilització de les línies d'autobusos urbans, de manera que els seus desplaçaments per la ciutat no siguen una despesa extraordinària.

6) Descomptes en la taxa de residus per a pensionistes i desocupats.

7) Increment de la partida per a ajuda social. El pagament dels rebuts habituals pot resultar, en mesos amb despeses extraordinàries, una dificultat especial per a alguns alzirenys, per la qual cosa s'ha incrementat la partida destinada a l'ajuda a aquestes persones per a l'abonament del seu rebut.

 

Estalvi intern de l'Ajuntament

D'altra banda, i perquè en els temps de crisi l'Ajuntament no veja els seus ingressos disminuïts ja que del seu funcionament correcte depèn també l'efectivitat de les mesures que vol adoptar. Per això cal prendre una altra sèrie de mesures encaminades a:

1) Obtenció de recursos sense incrementar els imposts. Assegurar l'obtenció d'ingressos per a emparar les mesures anteriors per qualsevol via que no signifique l'increment d'imposts per als alzirenys com poguera ser el control i recaptació per tanques publicitàries municipals.

2) Mesures de reducció de la despesa interna de l'Ajuntament i les empreses municipals. Realitzar un estudi de les mesures que permeten reduir les despeses supèrflues de l'Ajuntament i les empreses municipals sense paralitzar l'activitat de les regidories.

3) Reducció de despeses internes com el gasto telefònic o de material fungible. Establir controls per a, a més de millorar els sistemes de contractació, reduir la despesa corrent d'aquest tipus.

4) Simplificar procediments administratius i potenciar procediments on line. La utilització de les noves tecnologies en els procediments administratius, a més de permetre una major agilitat en la tramitació amb un clar benefici al ciutadà, ens facultarà per a estalviar en paper, per citar un exemple.

5) Auditoria Energètica. Permetrà conèixer les debilitats del sistema que actualment empra l'Ajuntament quant la despesa energètica, promovent un estalvi beneficiós per al medi ambient i la factura municipal.

  

Altres mesures

Hi ha altres dos blocs de mesures que l'Ajuntament d'Alzira ha d’adoptar de cara a la reactivació de l'economia local, de manera que contribuïm que els emprenedors i les empreses creadores d'ocupació subsistisquen a aquestes circumstàncies i generen sinergies positives a la ciutat; i així mateix assentar les bases perquè –una vegada superada la crisi actual– els diferents sectors econòmics locals estiguen en una posició d'avantatge per a competir.

Entre les mesures per al foment de l'ocupació i reactivació d'empreses locals, estan: Ordenança de Registre d'Empreses d'Interès Municipal; Aplicació de la Llei d'Espectacles Públics per a millorar l'hostaleria Local; Fons social per a activitats de creació ocupació; Foment de celebració de congressos; Aclariment de requisits per a llicències per a facilitar i agilitzar terminis; Pla de formació adaptat a les necessitats les empreses; Potenciació esdeveniments lúdics (Fomentar actuacions culturals i musicals i el patrimoni històric); Activitats de dinamització comercial.

Carles Aranda Mata

Regidor BLOC Alzira

Foto: Carles Aranda

0 comentarios