Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 20 // SESSIÓ ORDINÀRIA 16 DE MAIG DE 2007 // AJUNTAMENT D'ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARÍA

Exp. S-03/07.- Adjudicació del subministrament de bosses de menjar per a facilitar el dia de les Eleccions Locals i Autonòmiques que se celebraran el 27 de maig de 2007.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 2.2.1.1 2560/07.- Devolució de fiança a José Camarena Escriva per les obres d’urbanització Polígon Industrial “Oeste-Rio Verde”.

Exp. 2.2.1.1 2561/07.- Devolució de fiança a Vicente Camarena Escriva per les obres d’urbanització Polígon Industrial “Oeste-Rio Verde”.

Exp. 2.2.1.1 2562/07.- Devolució de fiança a Mª Concepción Torre Medina per les obres d’urbanització Polígon Industrial “Oeste-Rio Verde”.

Exp. 2.2.1.1 2781/07.- Devolució de fiança a l’entitat Vivereco, SL per les obres d’urbanització Polígon Industrial “Oeste-Rio Verde”.

Exp. 2.2.1.1 2782/07.- Devolució de fiança a “Inversions La Vila, UTE” per les obres d’urbanització Polígon Industrial “Oeste-Rio Verde”.

Exp. 4.0.0.1. 1270/07.- Sol·licitud de devolució d’aval bancari per obres d’urbanització en “El Racó”. Sol·licitant: Lokerec, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 1271/07.- Sol·licitud de devolució d’aval bancari per obres d’urbanització en “El Racó”. Sol·licitant: Construcciones Eulogio, S.L.

Exp. 4.1.1.0. 1317/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Mª Carmen Salom Roselló. Col·locació d’una porta de 3.40 x 1.80; Una porta de 0.80 x 1.80; 60 m2 de formigó sense maçàs de 67 cm de grossària, 70 m. de tanca de 1.50 m. en Polígon 16 Parcel·la 471 A.

Exp. 4.1.2.0. 2560/06.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Urbanas 1492, S.L. Pròrroga llicència d’obres per a la construcció de 4 vivendes unifamiliars en urbanització “El Racó”, parcel·les 24.1, 24.2, 24.3 i 24.4.

Exp. 4.1.2.0. 1397/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Calderon Urbaniza, S.L. Construcció de 13 naus industrial sense ús específic en Ctra. d’Albalat, parcel·la 17-D (Hort de les Madrileñes).

Exp. 4.1.2.0. 1794/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Forns i Pastisseries Llinares, S.L Adequació de nau industrial per a fabricació de pa, pastes i galetes en carrer Peraires, nau núm. 16 del Polígon Industrial “Fraca”.

Exp. 4.1.2.0. 2011/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Sun Mountain Real State , S.L. Construcció de 62 vivendes unifamiliars adossades, garatges i zones comunes en parcel·les 7.1 I 7.2 de la Barraca d’Aigües Vives.

Exp. 4.1.2.0. 2330/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Unemas, S.L. Construcció de 4 vivendes apariades en illa 33, carrer de les Comarques Valencianes de la Urbanització “El Racó”.

Exp. 4.1.2.0. 2794/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Miguel Angel Salvador Chambó. Habilitació de vivenda en carrer Doctor Ferrán, núm. 73.

Exp. 4.1.2.0. 2915/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Gupaxa Valencia, S.L. Construcció de nau industrial sense ús específic en carrer núm. 5, PPI-02, polígon industrial San Bernabé.

Exp. 4.1.3.0. 1431/07.- Renúncia a la sol·licitud de llicència municipal d’activitat i obertura per a promoció de vivendes, locals i garatges al carrer Cardenal Vera núm. 1-3-12. Sol·licitant: CCC Alzira Proyectos y Construcciones. 

Exp. 4.1.3.0. 1474/07.- Renúncia a la sol·licitud d’autorització d’inici d’activitat per a perruqueria unisex al carrer Chulvi núm. 15-baix. Sol·licitant: Rosa Ana Castillo Torres.

Exp. 4.1.3.0. 2192/07.-. Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: La Vieja Taberna de Alzira, S.L. Magatzem d’ús propi a la Carretera d’Albalat núm. 7, Local 11-9.

Exp. 4.1.3.0. 2274/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Tratamientos Médico-Estéticos Dra. Lidici Santana, S.L. Perruqueria al carrer Xúquer núm. 54-entresòl.

Exp. 4.1.3.0. 2303/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Angela Vanesa Simon Piera. Comerç al detall d’articles eròtics (Sex-Shop) al carrer Pere Morell núm. 1.

Exp. 4.1.3.0. 2304/07.- .- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Viajes Garcia Rovira, S.L. Agencia d’assegurances i agencia de viatges al carrer Reis Catòlics núm. 89.

Exp. 4.1.3.0. 2193/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Junta de Riegos de Alzira de la Acequia Real del Júcar. Oficina de regs al carrer Escoles Pies núm. 5.

Exp. 4.1.3.0. 2768/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Fruver Amalio, S.L. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al carrer Ronda de Barrablet,  Polígon Industrial núm. 1.

Exp. 4.1.3.2. 330/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Manuel Tortosa Santos. Ampliació de taller de reparació d’automòbils a l’avinguda Vicent Vidal núm. 58.

Exp. 4.1.3.2. 928/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Inversiones Girbes Barcelo, S.L. Edifici Social a l’avinguda Dret de Reunió, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1404/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: A.C.R. Export, S.L. Fabricació i distribució de components d’aire condicionat per a vehicles al carrer Ronda de Tintorers, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1419/07.- Renúncia a la sol·licitud de llicència municipal d’activitat per aparcament privat de vehicles industrials-comercials al carrer Ferrers, s/n, cantonada carrer Ronda de Tintoreres, Polígon Industrial núm. 1. Sol·licitant: Selva, C.B.

Exp. 4.1.3.2. 1439/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Maria Paz Aguilar Navarro. Cafeteria al carrer Hort dels Frares núm. 5.

Exp. 4.1.3.2. 2611/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Elisabeth Basualdo. Casa de menjars al carrer Aben Tomlus núm. 8.-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2617/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Medical System 2006, S.L. Activitat de clínica dental a l’avinguda Sants Patrons núm. 7-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2668/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Fuegos Artificiales Carlos Pla, S.L. Venda d’articles pirotècnics i disfresses a la plaça Societat Musical núm. 3-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2694/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Dent amb Dent, S.L.L. Activitat de clínica dental al carrer Concepcion Arenal núm. 1-baix.

Exp. 4.1.3.2. 3025/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Fayos y Tarraga, C.B. Activitat de cafeteria-cervesseria al carrer Cristòfol Monterde núm. 35-1-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2707/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Carpintería Metalica Martínez Martorell y Moliner, S.L.L. Activitat de taller de fusteria metàl·lica a l’avinguda Dret de Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 2835/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: IMF Alzira Montadores, S.L. Activitat d’industria taller de construccions metàl·liques a l’avinguda Dret de Manifestació, Parcel·la 410.

Exp. 4.1.3.2. 2968/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Inversiones Girbes Barcelo, S.L. Activitat de magatzem de materials per a la construcció a l’avinguda Dret d’Associació, s/n (Tisneres).

Exp. 4.1.3.2. 2815/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Banesto, S.A. Activitat d’oficina bancària al carrer Hernan Cortes núm. 47-baix cantonada carrer Xúquer núm. 66.

Exp. 4.1.3.2. 3075/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Mª del Mar Pozo Peña. Activitat d’ampliació de bar al carrer Pere Esplugues núm. 27.

Exp. 4.1.3.2. 3076/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Cafeteria Velázquez, S.L. Activitat de cafeteria a l’avinguda Sants Patrons núm. 8-baix.

Exp. 4.1.3.3. 1844/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Alzira Interiores, S.L. Venda al detall d’electrodomèstics i mobles-complements per a la llar al carrer Santa Rita núm. 16.

Exp. 4.1.3.3. 2505/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Calçats Adela, S.L. Venda al detall de calçat al carrer Major Santa Caterina núm. 14-baix.

Exp. 4.1.3.4. 2382/07.- Escrit de la Comunitat de Propietaris del carrer Aben Tomlus núm. 28 sobre molèsties per soroll de forn siti al carrer Aben Tomlus núm. 28.

Exp. 4.1.5.1. 2237/07.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer Benito Pérez Galdós, núm. 49-51. Sol·licitant: Promociones Xeralasgom, S.L.

Exp. 4.1.5.2. 2408/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer General Prim, núm. 1. Sol·licitant: Moisés Campos Blasco.

Exp. 4.1.5.2. 2527/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a la urbanització Sant Bernat, parcel·la núm. 67. Sol·licitant: Federido Olcina Oliver.

Exp. 4.1.5.2. 2626/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a l’avinguda de la Hispanitat, núm. 4-12. Sol·licitant: Marcos i Estefanía Alcañiz Dal Vera.

Exp. 4.1.5.2. 2742/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Sant Antoni, núm. 2-2-4. Sol·licitant: Mª Teresa Carrasco Guillem.

Exp. 4.1.5.2. 2791/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Sant Jaume, núm. 7-3-5. Sol·licitant: Marius Florin Muntean.

Exp. 4.1.7.0. 2527/06.- Renovació Llicència de segregació de parcel·la núm. 24 sítia a la urbanització “El Respirall”. Sol·licitant: Urbanas 1492, S.L.

Exp. 4.1.7.0. 3284/06.- Aclariments Llicència de segregació i agrupació de parcel·les 08.01 i 08.04 situades al Polígon Industrial Carretera d’Albalat. Sol·licitant: Iniciativas Blasco Costa, S.L.

Exp. 4.1.7.0. 1925/07.- Llicència de segregació i agrupació de parcel·les núm. 21a i 21b, síties a la urbanització “El Respirall”. Sol·licitant: Jorge Gimeno Domenech.

Exp. 4.1.8.0. 1097/06.- Sol·licitud de llicència per la instal·lació de cartells publicitaris a la façana de l’immoble situat al carrer Benito Pérez Galdós, núm. 19-1. Sol·licitant: Forsel Grupo Norte ETT, S.A.

Exp. 4.2.2.0. 2509/07.- Informació urbanística de parcel·la 68b de l’illa de cases M-7 del Pla Parcial Sector Tulell. Sol·licitant: Tasaciones Hipotecarias, S.A.

Exp. 4.2.3.0. 2260/07.- Certificat urbanístic sobre liquidació de les despeses d’urbanització i anul·lació de la càrrega d’afecció urbanística de nau sítia a la Unitat d’Execució “R”. Sol·licitant: Ricardo Selfa Castells.

Exp. 4.2.3.0. 2261/07.- Certificat urbanístic sobre liquidació de les despeses d’urbanització i anul·lació de la càrrega d’afecció urbanística d’immoble situat a la Unitat d’Execució “H”. Sol·licitant: Ricardo Selfa Castells.

Exp. 4.3.0.0. 2644/07.- Infracció urbanística. Vicente Ferrer Cuenca. Construcció de terrassa elevada d’uns 18 m2 en carrer Baríton Guillermo Palomar, núm. 67 (Santa María de Bonaire).

Exp. 4.4.0.0. 1700/07.- Incoació expedient de ruïna d’immoble situat al carrer Arapiles, núm. 21. Propietària: Teresa Sancho Garcia.

Exp. 4.4.0.0. 718/07.- Declaració de situació legal de ruïna de l’immoble situat al carrer Reis Catòlics, núm. 21.

Exp. 4.4.3.0. 1122/07.- Ordre d’Execució. Caiguda d’enderrocs d’immobles situats a la Plaça del Regne núm. 3, 4 i 5. Responsable. Comunitat de Propietaris.

Exp.- 4.4.3.0. 2740/07.- Ordre d’Execució. Auxiliar d’enllumenat a la via pública, al carrer Piletes, núm. 3. Responsable: Rafael Vila Candel.

Exp. 4.6.0.0. 2246/07.- Sol·licitud de condicionants urbanístics per les obres d’execució de la línia mixta aerosubterrànea trifàsica a 20 kv, des de la L-19 Algemesí de la S.T. Alzira, fins el CTC “Epsar-Estació de Bombeig SR”, a la Pda. Ràfol d’este terme municipal, promoguda per Drace Dragados E. A.R. Alzira, U.T.E.

Exp. 3.2.1.0. 267/07.- Adjudicació de l’assistència tècnica per la redacció del projecte d’execució i direcció d’obra d’habilitació d’antic mercat al detall d’Alzira per subsede de trànsit”.

Exp. 3.3.0.0. 1907/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Proena, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Reparació camí nou de cabanyes”.

Exp. 3.3.0.0. 2428/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Pabogar, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Urbanització carrer Faustino Blasco”.

Exp. 3.3.0.0. 2503/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Asfaltos Guerola, S.A. constituïda per respondre de l’obra “Urbanització Plaça de la Malva”.

Exp. 3.3.0.0. 2632/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Proena, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Adequació del Casal Fester”.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.3.3.0. 1696/07.- Expedient sancionador a Sra. Rosa Estarlich Estarlich per infracció a l’Ordenança Rural i Reglament d’Usos i Costums d’Aplicació en el Terme Municipal d’Alzira.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de reingrés de l’excedència voluntària per interès particular que disfruta el funcionari Jose Llucian Sanz.

IDEA

Aprovació de la subvenció “INEM Agrícola 2007” sol·licitada al Servici Públic d’Ocupació Estatal per al desenvolupament del Programa “Reparació de camins, barrancs públics i millores mediambientals” (Any 2007 Fase I), per import de 156.124 €. Resultats Servei Borsa d’Ocupació abril 2007. Dació de compte del Decret 6/07 sobre aprovació de l’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral sol·licitada per José Villalba Conejero en representació de “Eléctrica de Alzira de Alzira CEAL S. COOP.V”

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 288/05.- Desestimació de reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Juan Albelda Alonso, per danys ocasionats en el vehicle de la seua propietat per accident.

Exp. 534/06.- Adjudicació del concurs per a l’explotació del bar-quiosc Parc de l’Alquenència.

Exp. 181/07.- Reclamació formulada per Pedro Soto Gea, per les lesions ocasionades a la seua mà dreta, al colpejar-se amb una paperera sítia al carrer Blasco d’esta ciutat.

POLICIA LOCAL

Exp. J-92/07.- Sol·licitud de Vicente Javier Sotos Escudero d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Gandia-Vicente Vidal, “Cafeteria Dream’s”.

Exp. J-93/07.- Sol·licitud d’Amparo Giménez Martínez d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Joanot Martorell núm. 10, Bar “Camí Fondo”.

Exp. J-94/07.- Sol·licitud de Fernando Casterá Montagut d’ocupació de via pública amb taules i cadires a l’avinguda Lluís Suñer núm. 15, Bar “Paris Ciele”.

Exp. Multa 05/25220.- Recurs de reposició de Juan Carlos Marqués Moya contra Decret núm. 650.-Direcció de Policia, de data 31-07-06.

Exp. Multa 83016.- Recurs extraordinari de revisió presentat per Gestión de Recursos de Multas, S.L. en representació de Mykhaylo Karaush, contra l’acord de la Junta de Govern Local del dia 5-07-06.

SANITAT

Exp. 36/C/07.- Trasllat i inhumació del cadàver de Vladimiras Simakovas al Cementeri Municipal d’Alzira.

Exp. 37/C/07.- Trasllat i inhumació del cadàver de José Buil Rius al Cementeri Municipal d’Alzira.

CULTURA

Exp. 04/291.21.- Pròrroga del contracte del servici de gestió integral de les escoles de primer cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal.

Exp. 07/192.54 Contractació del servici de gestió, organització i desenvolupament del programa d’activitats de l'Escola d'Estiu 2007.

Exp. 07/090.45.- Sol·licitud, de l'Associació Cultural Amics del Cavall-Alzira, de cessió del local siti en el carrer Sant Maria Bonaire, s/núm.

Exp. 04/094.13.- Pròrroga del Conveni de Col·laboració Cultural entre l'Ajuntament d'Alzira i el Círculo Alcireño.

Exp. 04/460.21.- Proclamació de vocal del Consell Escolar Municipal en representació de l'AMPA del Col·legi Públic Federico García Sanchiz.

Exp. 07/237.39.- Ratificació del Decret núm. 13 de Cultura, sobre aprovació de gasto destinat a l’adquisició de gasoil per a la instal·lació municipal denominada Ciutat Esportiva Jorge Martínez “Aspar”.

Exp. 07/007.33.- Sol·licitud, del Club Karate Alzira, de subvenció per a la celebració del Campionat Autonòmic Sènior i XXVIII Campionat Infantil de València, V Trofeu Sant Josep de Karate.

Exp. 07/032.33.- Subvenció a entitats esportives locals per a programes anuals de funcionament, any 2007.

Exp. 07/254.27.- Procés d’escolarització d’alumnat en les escoles infantils dependents de l'Ajuntament d'Alzira per al curs 2007-2008.

Exp. 07/255.33.- XX Volta a Peu Escolar.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/081.- Sol·licitud ingressos en la Residència Municipal de Persones Majors.

Exp. 07/082.- Sol·licitud targeta d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 07/083.- Sol·licitud inclusió programa menjar a casa.

Exp. 07/084.- Sol·licitud inclusió programa major a casa.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-11-1100.- Modificació de crèdits núm. 11/07 del pressupost general vigent per transferències de crèdits.

Exp. 2007-17-1107.- Ordenació de gastos núm. 17/07.

RECAPTACIÓ EXECUTIVA

Sentència núm. 42/07, procediment abreujat núm. 729/05 (3769) recaiguda en el recurs contenciós administratiu interposat per Armando González Marrades contra el Decret núm. 180 de Recaptació Executiva.

Sentència núm. 31/07, procediment abreujat núm. 75/06 recaiguda en el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Comercial Pack, S.L. contra les provisions de constrenyiment recaigudes en l’expedient de Recaptació Executiva núm. 7753.

Sentència núm. 2049/06, procediment núm. 1652/03 recaiguda en el recurs contenciós administratiu interposat per José Carrascosa Rovira.

L'ALCALDESSA

0 comentarios