Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 28 // SESSIÓ ORDINÀRIA 10 DE JULIOL DE 2007 // AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-097/06.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Antonio Alcolea Bascuñana, per danys en vehicle per caiguda d’una branca d’arbre al c/ Bisbe Gilaberto Martí.

Exp. P-173/06.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Elisa Ruano Fernández per caiguda en el c/ Pau, per les males condicions de la vorera.

Exp. P-179/06.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Salvador Giner Villalba per caiguda en les dependències municipals.

Exp. P-035/06.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Araceli Romeu Maldonado, en representació de Vicente Pérez Martínez per danys en vehicle pel mal estat de l’asfalt en Camí Sant Bernabeu.

Exp. P-068/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Manuel Cobos Fernández per danys en vehicle, per un enfonsament existent en el c/ Albuixarres cantó c/ Benifairó.

Exp. P-063/07.- Sol·licitud de “Luzea, S.L.” d’instal·lació d’un panell publicitari en la paret lateral del Poliesportiu Municipal Fontana Mogort.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 4485/06.- Connexió d’abocaments d’aigües residuals al barranc de la Casella en Barranc de la Casella-Pont de Xàtiva.

Exp. 4.1.2.0. 206/06.- Aclariments a l’acord de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2006, de construcció de 33 vivendes, un estudi, locals comercials i soterrani garatge en Plaça Capella de la Sang, carrer l’Empar i carrer la Sang.

Exp. 4.1.2.0. 2220/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Luis Miguel Perales Camarasa. Construcció de vivenda unifamiliar en parcel·la 29 de la Urbanització El Respirall, parcel·la de l’Hort d’Arbona.

Exp. 4.1.2.0. 2872/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Hnos Iñigo Luis, S.L. Enderroc i posterior construcció d’edifici de 8 vivendes i garatges en carrer Albuixarres, núm. 18-24.

Exp. 4.1.2.0. 2943/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Carmen Cardona Ortola. Legalització de caseta d’apers en parcel·les 15, 174 i 175 del polígon 53, Partida Tisneres.

Exp. 4.1.2.0. 3352/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Coop. Hortofrutícola de Alzira. Instal·lació elèctrica per instal·lació solar fotovoltaica en Partida Materna, Polígon Industrial “Q”, nau Alzicoop.

Exp. 4.1.3.0. 3390/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Marta Inmaculada Ruiz Pérez. Producció d’energia elèctrica mitjançant instal·lació solar fotovoltaica de connexió a xarxa, al carrer l’Horta Nord, s/n, Urbanització El Racó.

Exp. 4.1.3.2. 1441/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Fruver Amalio, S.L. Dipòsit de fruites i caixons per a les fruites, al carrer Ronda de Barrablet, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1929/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant Conselleria de Justícia i Administracions Publiques. Activitat de Jutjats a la plaça de la Generalitat núm. 12.

Exp. 4.1.3.2. 2212/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Lacats de la Ribera, S.L. Activitat de lacats de mobles a la Carretera d’Albalat, polígon Sales Solaz, Nau 17.

Exp. 4.1.3.2. 2283/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Alpesan Elevate, S.L. Activitat d’arrendament, venda i reparació de tot tipus de màquines i útils per a la construcció a l’avinguda de la Democràcia, s/n, naus 17 i 18.

Exp. 4.1.3.2. 3338/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Instalaciones Deportivas Alzira, S.A. Activitat de gimnàs al complex esportiu de la piscina municipal, al carrer Verge de la Murta, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 3339/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Pascual Solaz Garcia. Activitat de taller de fusteria metàl·lica a l’avinguda de la Democràcia, s/n, nau 13, Tisneres.

Exp. 4.1.3.2. 3480/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Penya Taurina d’Alzira. Activitat d’espectacles i festejos taurins a la plaça de bous portàtil, al Sector Tulell, illa M-10.

Exp. 4.1.3.3. 1874/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Mª Dolores Sangil Montalva. Bar al carrer Reis Catòlics núm. 41.

Exp. 4.1.3.3. 2481/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Angel Eugenio Lozano Perez. Bar-Restaurant al carrer Doctor Jose Gonzalez núm. 38.

Exp. 4.1.3.3. 3201/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Tintoreria Technicolor Camarena, C.B. Tintoreria-bugaderia al carrer Auxili núm. 3.

Exp. 4.1.3.3. 3216/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant Mª Amparo Marrades Iñigo. Perruqueria al carrer Doctor Josep Gonzalez núm. 2.

Exp. 4.1.3.3. 3354/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Orcube, S.L. Clínica de rehabilitació i ortopèdia infantil al carrer Major Santa Caterina núm. 24-baix.

Exp. 4.1.3.3. 3358/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Lavanderia Alzira, S.L. Despatx de recollida de roba per a tintoreria-bugaderia al carrer Salvador Enguix núm. 6.

Exp. 4.4.3.0. 1185/07.- Ordre d’execució. Vivendes en estat d’abandonament síties al carrer Lutxana, núm. 38 i 40. Propietat d’Ines Gares Mengual i Ana Maria Carpena Diaz.

Exp. 4.4.3.0. 1371/07.- Ordre d’execució. Neteja i tancament de solar siti al carrer Torretxó. Propietat de l'Institut València de la Vivenda, S.A.

Exp. 4.4.3.0. 1716/07.- Ordre d’execució. Cornises en mal estat d’immoble siti al carrer Sant Antoni, núm. 1. Responsable: Comunitat de Propietaris.

Exp. 4.4.3.0. 1895/07.- Ordre d’execució. Reposició punt d’enllumenat públic en façana edifici Prosub siti al carrer Ronda d’Algemesí. Responsable: Clásica Urbana, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 1952/07.- Contestació escrit de Mediterránea Norte Sistemas de Cable (ONO) en relació a l’ordre d’execució de reparació d’asfaltat de rasa sítia al carrer Albuixarres, front al núm. 48.

Exp. 4.4.3.0. 2452/07.- Ordre d’execució. Cornisa d’immoble en mal estat siti al carrer Cervantes, núm. 38. Propietat de Mª Pilar Sánchez Puche.

Exp. 4.4.3.0. 2637/07.- Ordre d’execució. Canonada d’aigües pluvials en immoble siti al carrer Camilo Dolz, núm. 60. Propietat de Sra. Amparo Hurtado Clemente.

Exp. 4.4.3.0. 2638/07.- Ordre d’execució. Caiguda d’enderrocs de façana d’edifici siti al carrer Francisco Arbona, núm. 8. Responsable: Comunitat de Propietaris.

Exp. 4.4.3.0. 2639/07.- Ordre d’execució. Caiguda d’enderrocs de façana d’immoble siti al carrer Reis Catòlics, núm. 34-2. Propietari: Manuel Vicente Soldevila Tarin.

Exp. 4.4.3.0. 3325/07.- Ordre d’execució. Neteja i tancament de solar siti al carrer Peris, núm. 4. Propietat de Miguel Angel Vicente Lahosa.

Exp. 4.4.3.0. 3366/07.- Ordre d’execució. Problemes en desaigüe de vivenda per obres de canalització de “ONO” al carrer Verge de la Murta, núm. 9. Responsable: Cable Europa, S.A.V.

Exp. 4.4.3.0. 3391/07.- Ordre d’execució. Desperfectes en vorera sítia al carrer Balmes (a l’altura del núm. 25). Responsable: Cable Europa, S.A.V.

Exp. 4.4.3.0. 3460/07.- Ordre d’execució. Caiguda d’enderrocs d’immoble siti a l’avinguda Lluís Suñer, núm. 15. Responsable: Comunitat de Propietaris edifici siti a l’avinguda Lluís Suñer, núm. 15.

Exp. 3.0.0.1. 3362/07.- Queixa sobre l’estat de la carretera CV-50 pk. 12. Peticionari: Vicente Campos Gimeno.

Exp. 7.4.0.0. 828/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Miguel Angel Redondo Serrano i Mª del Carmen Serrano Aguilar . Vivenda sítia al carrer Pedro Esplugues, 67, 2-2.

Exp. 7.4.0.0. 1013/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Jorge Moya Montalva. Vivenda sítia al carrer Pere Morell, 20, 3-7.

MEDI AMBIENT

Exp. 6.0.0.1. 3130/07.- Aprovació de les despeses d’insectari de l’any 2006.

RECURSOS HUMANS

Exp. 562/05.- Devolució fiança definitiva a la companyia d’assegurances DKV.

Exp. 142/06.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a proveir dos places de Tècnic d’Administració Especial (arquitecte), amb caràcter de funcionari en propietat i proposta de nomenament.

Exp. 451/06.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a proveir una plaça de Tècnic d’Administració Especial (Recursos Humans), amb caràcter de funcionari en propietat i proposta de nomenament.

Exp. 452/06.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a proveir una plaça de Tècnic d’Administració Especial (ADL-AFIC), amb caràcter de funcionari en propietat i proposta de nomenament.

Exp. 113/07.- Dació compte d’irregularitats produïdes amb motiu de la celebració de la festivitat de Santa Rita el darrer 18 de maig de 2007.

Exp. 258/07.- Declaració de Festivitats Locals per a l’any 2008.

Exp. 193/07.- Aprovació de bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor de Formació Bàsica i un professor de Formació Específica (especialitat cuiner) dels Programes de Garantia Social per a l’exercici 2007/2008.

Exp. PERSONAL.- Declaració d’incapacitat permanent total de Mª. Ángeles Maseres Camarena.

IDEA

Dació de compte de l’aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al desenvolupament del Taller de Formació i Inserció Laboral (dones) “Informàtica d’usuari” per un import de 18.662,40 € i tràmits per al seu inici.

Dació compte de la presentació de l’Agència de Desenvolupament Local “IDEA” a la candidatura “Enterprise Support Award” dels premis europeus de l’empresa 2007.

Resultats servei borsa d’ocupació maig 2007.

Renúncia del Director de la Casa d’Oficis “La Ribera” i obertura del procés selectiu per al lloc de Director.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 120/07.- Inici de l’expedient de contractació del “Subministrament i manteniment de set fotocopiadores per a diversos departaments municipals”.

Exp. 253/07.- Inici de l’expedient de contractació de l’adjudicació, mitjançant concurs, de la realització del servici d’“Instal·lació de la il·luminació nadalenca als carrers d’Alzira, per als Nadals 2007-Reis 2008”.

Exp. 261/07.- Inici de l’expedient de contractació per a la realització de l’obra: “Renovació de l’enllumenat públic del perímetre del Parc de l’Alquenència.

POLICIA LOCAL

Exp. J-31/07.- Sol·licitud de Pedrerets, S.L. d’ampliació de l’ocupació de via pública amb taules i cadires a la plaça Major núm. 29, “Cafeteria Dolce Vita”.

Exp. J-108/07.- Sol·licitud de Hijos de A. Sarrió, S.L., d’ampliació de l’ocupació de via pública amb taules i cadires a la plaça Major núm. 50, “Geladeria La Jijonenca”.

Exp. J-133/07.- Sol·licitud de la falla Pere Morell per a celebrar el mig any faller, el dia 22-09-07.

Exp. Multa 06/5911.- Recurs Potestatiu de Reposició d’Enrique Ríos Santacreu contra el Decret núm.461.-Direcció de Policia de data 28-04-06.

Exp. Multa 06/22149.- Recurs Potestatiu de Reposició de M. Mar Biosca Domingo contra el Decret núm.838.-Direcció de Policia de data 23-11-06.

Exp. Multa 06/16706- Recurs Potestatiu de Reposició de Raúl Martínez Cano contra el Decret núm.865.-Direcció de Policia de data 20-12-06.

Exp. Multa 06/16251.- Recurs Potestatiu de Reposició de Joaquin Llopis Llinares contra el Decret núm.10.-Direcció de Policia de data 17-01-07.

CULTURA

Exp. 07/360.44.- Contractació dels castells de focs artificials de les Festes de Sant Bernat 2007.

Exp. 07/359.19.- Informe del director del Museu Municipal sobre el tancament al públic de les sales d’exposició del Museu Municipal.

Exp. 07/060.33.- Subvencions activitats esportives festes de Sant Bernat.

Exp. 07/231.24.- Preus públics per a la inscripció i realització dels tallers del CFPA Enric Valor, curs 2007/2008.

Exp. 07/361.44.- Gastos a justificar per a imprevistos de les festes de Sant 2007.

Exp. 07/363.44.- Contractació elements de producció de l’activitat de David Bisbal en les Festes de Sant Bernat.

Exp. 07/362.44.- Contractació del servici de càrrega i descàrrega dels concerts de les Festes de Sant Bernat 2007.

Exp. 07/364.44.- Contractació del segur de suspensió d’espectacles i de responsabilitat civil de les festes de Sant Bernat 2007.

Exp. 07/365.44.- Contractació de la seguretat de les activitats de les Festes de Sant Bernat 2007.

Exp. 07/347.43.- Subvenció a l’associació Grup de Cançó Melòdica i Espanyola d'Alzira i la Ribera, per a l’actuació en les Festes de Sant Bernat 2007.

ACCIÓ SOCIAL

Exp.- 07/105.- Sol·licitud ingressos en la Residència Municipal de Persones Majors.

Exp.- 07/106.- Sol·licitud inclusió en el programa menjar a casa.

Exp.- 07/107.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

Exp.- 07/108.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-23-1107.- Ordenació de gastos núm. 23/07.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA 

0 comentarios