Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Prueba Amazon Prime 30 días gratis

COMUNICAT DEL BLOC D’ALZIRA REFERENT AL BLOQUEIG D’UNES OBRES D’UN EDIFICI AL CARRER JOANOT MARTORELL

COMUNICAT DEL BLOC D’ALZIRA REFERENT AL BLOQUEIG D’UNES OBRES D’UN EDIFICI AL CARRER JOANOT MARTORELL

MOCIÓ 

D. CARLES ARANDA MATA, regidor del Bloc Nacionalista València a l’Ajuntament d’Alzira, amb DNI 20.791.360 i domicili a la seu del grup municipal, carrer Sant Roc, 6 davant de l’Alcaldia comparec i com millor corresponga dic: 

1.- Després de d’haver sigut publicat al mitjans de comunicació la situació de bloqueig en que es troben les obres de construcció de l’edifici de 39 vivendes al carrer Joanot Martorell cantó amb Dr. Ferran d’Alzira i malgrat el temps transcorregut. 

2.- Que la paralització de les obres és anterior a les Eleccions Municipals per decisió de l’Equip de govern i sense cap informe favorable de Geotécnica y Cimientos S.A. contractada pel Govern per a l’assistència tècnica de l’obra, segons sembla. 

3.- Que també s’ha publicat que existeix un contenciós econòmic entre  Geotécnica y Cimientos, S.A. i la constructora Cormoran 97, S.L., per un import superior a 500.000€ que admeten ambdues empreses. 

4.- Que l’Ajuntament contractà Geotécnica y Cimientos, S.A. l’assistència tècnica i supervisió de les obres de construcció fins a la quota cero i l’esmentat contracte ha sigut impugnat davant dels tribunals per Cormoran 97, S.L. al considerar que no és una empresa imparcial. 

5.- Que la falta d’acord entre ambdues empreses per a buscar una solució tècnica que desbloquege la construcció de l’obra amb el perjudici als compradors que s’hi troben directament afectats. 

6.- Que des del Bloc després de mantenir una reunió i contacte amb les parts implicades i a la vista de com s’hi troba la qüestió, sol·licitem: 

Primer.- S’informe per l’Alcaldessa i l’arquitecte de l’Ajuntament responsable de les obres amb aportació de tots els informes i contrainformes presentats per Geotécnica y Cimientos, S.A. i Cormoran 97, S.L. de quin és l’estat actual de les obres de construcció del edifici esmentat. 

Segon.- Que es facilite l’informe favorable d’alçar la suspensió de les obres acordat per l’Ajuntament abans de les Eleccions Municipals per part de l’empresa Geotécnica y Cimientos, S.A. 

Tercer.- Que se’ns facilite còpia de l’expedient complet de la contractació de Geotécnica y Cimientos, S.A. i l’Ajuntament d’Alzira per a l’assistència tècnica i supervisió de les obres de construcció al citat solar, després de produir-se l’afonament del carrer Dr. Ferran. 

Quart.- Que es convoque de forma immediata una reunió de totes les parts afectades; Geotécnica y Cimientos, S.A., Cormoran 97, S.L. i l’Alcaldia (cadascuna amb un pèrit tècnic) i un representant de l’oposició per tal de buscar una solució tècnica que permeta el desbloqueig de la situació. 

Cinquè.- En cas d’acord, es trie un pèrit o empresa especialitzada per a que actué com a àrbitre i, tenint en compte tota la informació tècnica inclosa als expedients, opinions dels especialistes i exàmens in situ de l’obra, dictamine la solució tècnica que s’ha d’adoptar i que deurà ser acceptada per totes les parts implicades. 

Alzira 26 / octubre / 2007  

Carles Aranda Mata

Regidor del BLOC Nacionalista Valencià

0 comentarios