Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

Social. Urbanismo - Infraestructuras - Vivienda

EL BLOC D’ALZIRA RECLAMA UNES VORERES ACCESSIBLES PER A TOTS

EL BLOC D’ALZIRA RECLAMA UNES VORERES ACCESSIBLES PER A TOTS

Ginestar: “Una ciutat moderna és la que aconsegueix ser accessible a tots, per tant mai s'ha de permetre que la millora de l'accessibilitat dels vehicles ocupe l'espai dels vianants en la vorera”

 

El Divendres Sant, després de la pluja, vaig poder observar en poc de temps dos caigudes com a conseqüència dels rastells (bordillos) rebaixats fets per a facilitar l'accés dels vehicles als garatges de les vivendes particulars. En els dos casos van ser persones que anaven passejant per la vorera i mentre conversaven amb el seu veí no es van adonar que el ferm horitzontal d'esta s'estretia i era ocupat per un rastell amb el ferm inclinat. Les dos caigudes no tingueren conseqüències greus ja que eren persones joves, però no és la primera vegada que he de socórrer una persona major que pateix una caiguda com a conseqüència d'estos elements.

A Alzira durant anys els governs de torn no es preocuparen per l'accessibilitat de la nostra ciutat i quan ho van voler fer les seues intervencions inclús empitjoraren més la situació. Fa 20 anys es van voler arreglar les voreres (part ho pagava el veí i part l'Ajuntament) però la condició era que es tènia que alçar l’altura de les mateixes,  la qual cosa va portar com a conseqüència que el sòl de moltes cases es quedara més baix que les voreres i, pitjor encara, s'alçà també en carrers estrets on la vorera és minúscula i a penes permet el pas d'una persona.

Posteriorment va vindre la moda dels rastells rebaixats. A instàncies del propi Ajuntament, seguint el mateix criteri, se van anar fent sense cap estudi previ sobre l'impacte que podria tindre en l'itinerari de vianants de la vorera.

Així, hui a Alzira hi ha dos tipus de rastells rebaixats; els primers que es van col·locar i que són un perill per la seua inclinació, i els que s'estan col·locant actualment que invadixen molt més la vorera i, encara que la inclinació és menor, aquesta continua sent la causa de moltes caigudes. El curiós és que reconegut el perill dels primers no s'ha procedit durant estos anys a la seua substitució. Al contrari, l'Ajuntament continua permetent la seua col·locació inclús en voreres de menys de 50 cm. d'amplària.

I tot açò sense parlar de la moda de les rampes col·locades suposadament per a millorar l'accessibilitat, i que seguint com  sempre en esta ciutat  cap criteri lògic es van col·locar inclús en voreres estretes,i que en general han sigut i són un perill pel material amb què es van fer i per la forta inclinació que tenen que les fan a més inservibles per al fi que tenien. I no parlarem del criteri que es va seguir per a la col·locació de les papereres, inclús es pot veure més d'una que obliga a baixar de la vorera per a poder passar. I el criticable és que eixes rampes i eixes papereres seguixen igual que quan es van fer o van col·locar, a pesar que el famós informe sobre l'accessibilitat d'Alzira ja els tènia com a punts negres.

D'altra banda, i en la mateixa línia “els guals destinats a l'entrada i eixida de vehicles s’han de dissenyar de manera que els itineraris que travessen no queden afectats per pendents de tal forma que permeta la continuïtat del recorregut sense molèsties per al vianant, la cadira de rodes o el cotxe de xiquets”.

Des del BLOC creguem que cal canviar el conceptes i tindre clar que una ciutat moderna no és la que millora l'accessibilitat dels vehicles per a entrar en els garatges per molts diners que deixen els guals. Una ciutat moderna és la que aconsegueix ser accessible a tots, per tant mai s'ha de permetre que la millora de l'accessibilitat dels vehicles ocupe l'espai dels vianants en la vorera. Al contrari, si es vol fer, que siga a costa de la calçada de rodament. "És comú en les ciutats amb un sentit modern i real sobre accessibilitat el situar al mateix nivell els espais que abans eren voreres i el que era calçada de rodament, i assenyalar esta última amb qualsevol tipus de limitador: bol·lards de pedra, piots metàl·lics, etcètera, de manera que es guanye el major espai possible al vianant, i al mateix temps no es complique el pas de persones amb limitacions, des dels que té problemes de mobilitat per edat fins als que necessiten cadires de rodes”. Així la majoria guanyarem en seguretat i accessibilitat.

Per tant, cal trencar esta dinàmica i fer una nova ordenança municipal que siga més que una ordenança fiscal i exigisca un estudi previ de les conseqüències sobre accessibilitat de vianants en la vorera on se sol·licita el gual i sobre la conveniència o no de la col·locació d'estos rastells. S’ha de començar a rectificar i rebaixar les voreres allí on no es puguen ampliar per ser carrers estrets, i a Alzira són moltes.

Vicent Ginestar Moyano

Sec. Organització del BLOC d’Alzira

 

VA DE RIPIO… QUE NO TINC GANES D’ACALORAR-ME ----- SOBRE EL PONT DE JOSÉ PELLICER

VA DE RIPIO… QUE NO TINC GANES D’ACALORAR-ME   -----   SOBRE EL PONT DE JOSÉ PELLICER

YA SE ESTÁ EJECUTANDO EN ALZIRA EL REPINTADO DE LAS MARCAS VIALES HORIZONTALES DEL CASCO URBANO

YA SE ESTÁ EJECUTANDO EN ALZIRA EL REPINTADO DE LAS MARCAS VIALES HORIZONTALES DEL CASCO URBANO

La prioridad de estos trabajos se ha concentrado en el repintado de los pasos de peatones, principalmente en las zonas de los centros escolares, centros sanitarios, centros de tercera edad y parques y jardines

 

Se han iniciado los trabajos de repintado de las marcas viales. Estas obras de renovación de la señalización horizontal viaria del casco urbano entran dentro de los proyectos que se van a llevar a cabo a través del Fondo Estatal de Inversión Local y, concretamente, esta actuación cuenta con un presupuesto de 85.908 euros.

La prioridad de estos trabajos se ha concentrado en el repintado de los pasos de peatones, principalmente en las zonas de los centros escolares, centros sanitarios, centros de tercera edad y parques y jardines.

El concejal de Policía y Tráfico, José Luís Palacios ha explicado: “Aunque el objetivo es renovar la pintura de los pasos de peatones de todo el casco urbano de nuestro municipio, hemos planteado una serie de prioridades para iniciar los trabajos, tratándose de zonas que consideramos más sensibles, debido al sector poblacional que habitualmente hace uso de estos pasos de peatones por su proximidad que ciertos puntos concretos que, generalmente, están frecuentados por niños o personas mayores, como son los colegios, las residencias, los centros sanitarios y los parques y jardines”.

Estas obras que se empezaron a ejecutar ayer en la zona del barrio de Sants Patrons-Les Basses, concretamente en las proximidades del colegio García Lorca, suponen una mejora en la seguridad vial del municipio.

La renovación de la señalización horizontal viaria en el núcleo urbano de la ciudad permite, por un lado, mejorar la imagen del municipio, y por otro lado, y como principal objetivo, ayudar y regular el tránsito de vehículos y peatones, para conseguir mejorar la movilidad y seguridad en el municipio.

 

EL 72% DE LAS EMPRESAS A LAS QUE EL AYUNTAMIENTO HA ADJUDICADO LOS PROYECTOS DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL SON DE ALZIRA

EL 72% DE LAS EMPRESAS A LAS QUE EL AYUNTAMIENTO HA ADJUDICADO LOS PROYECTOS DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL SON DE ALZIRA

Darán trabajo a cerca de 200 personas. 14 proyectos ya se han adjudicado de forma definitiva y 18 de forma provisional

 

El Ayuntamiento de Alzira ya ha adjudicado los 32 proyectos enmarcados en el Fondo Estatal de Inversión Local, 14 de forma definitiva y 18 de forma provisional.  Cabe destacar, que un total de 23 empresas alzireñas se beneficiarán de estos proyectos que tienen un presupuesto global de 7.617.221 euros, de los cuales casi 5 millones de euros irán destinados a empresas de Alzira. De los 14 proyectos ya adjudicados de forma definitiva se beneficiarán 12 empresas alzireñas, 11 de los 18 adjudicados de forma provisional. Estos proyectos darán trabajo a cerca de 200 personas.

La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, ha destacado: “Me siento satisfecha de que el 72% de las empresas a las que se han adjudicado los proyectos del Fondo Estatal de Inversión Local sean empresas alzireñas. En esta época de crisis cualquier ayuda es poca y en este sentido, estos proyectos además de beneficiar a la ciudad benefician a estas empresas, así como a las 200 personas a las que darán trabajo estas obras. Los 32 proyectos se han adjudicado, 14 de forma ya definitiva y en breve empezarán a materializarse para disfrute y beneficio de toda la ciudadanía alzireña”.

Las obras de contrato menor son 6. Estas obras ya se han adjudicado de forma definitiva a 6 empresas de Alzira:

Ajardinamiento del área recreativa de L’Alquerieta adjudicada a Antonio Sanjuán Pascual de Alzira.

Alcantarillado de la calle Polinyá adjudicado a la empresa Excavaciones Montañeta de Alzira.

Sectorización del alumbrado de la Casa Consistorial adjudicado a Electrotecnia Cebrián, SL.

Actuación sobre el consumo de energía reactiva a CEAL.

Renovación del sistema de climatización de la Casa Consistorial adjudicado a Energiclima SL.

Musealización Plaza de las Murallas adjudicado a J. Llopis Vidal SA.

Las obras por procedimiento negociado sin publicidad son 15, de las cuales 8 ya se han adjudicado de forma definitiva, 6 a empresas alzireñas:

Sustitución del alumbrado público en la Avenida del parque, adjudicada a Electrotecnia Cebrián SL de Alzira.

Refuerzo y forjados y sustitución de la cubierta de la casona de la Murta, adjudicada a Gestiona obras y proyectos SL.

Actualización del alumbrado público en barrio de les Bases adjudicada a CEAL.

Renovación señalización horizontal viaria, seguridad vial, adjudicada a Señalizaciones Roses SL de Algemesí.

Cerramiento accesos parque de L’alquenència, adjudicada a Forjas el Vulcano SLS de Alzira.

Habilitación dependencias administrativas municipales 4ª planta Casa Consistorial, adjudicada a Conscea SL de Algemesí.

Renovación alumbrado público calles Ángel del Alcázar, Favareta y adyacentes a CEAL de Alzira.

Adecuación instalaciones eléctricas CP Blasco Ibáñez por Electrotecnia Cebrián SL de Alzira.

Las que se han adjudicado de forma provisional son 7, todas a ellas a empresas alzireñas:

Muro cerramiento Ciudad Deportiva Jorge Martínez Aspar adjudicada a Construcciones Alcañiz Llorens SL de Alzira.

Obras adecuación vestuarios Policía Local de Alzira adjudicada a Hermanos Ferrer Portillo SL de Alzira.

Construcción de pistas de pádel en Ciudad Deportiva Jorge Martínez Aspar adjudicada a la empresa Integral Reparaciones Técnicas SL de Alzira.

Peatonalización entorno Iglesia Santos Patronos, calle Pio XII y Juan Pablo XXIII adjudicada a Construcciones Casterá Hermanos SL.

Renovación infraestructuras urbanas sector Les Barraques adjudicada a Construcciones Alcañiz Llorens SL.

Alcantarillado y agua potable en las calles Teniente Boscá y Mayor San Agustín a Topcivil.

Renovación aceras sector Catadau a Hnos. Ferrer Portillo SL.

Las obras adjudicadas por procedimiento abierto son 11 que se han adjudicado de forma provisional. De estas 11 obras 4 las harán empresas alzireñas:

Urbanización cementerio municipal y construcción de nichos grupos nº 21 adjudicada a Tanatorios y Sistema SL de Barcelona.

Vallado y reforma área recreativa del CP Ausiàs March adjudicado a la empresa Proena SL de Chella.

Construcción de muros en caminos rurales (Toro y Vistabella) adjudicada a Proena SL de Chella.

Edificio para vestuarios Ciudad Deportiva Jorge Martínez Aspar adjudicada a Constucciones Técnicas EIS, SL de Algemesí.

Urbanización calle Santa María y su entorno adjudicada a Blauverd Construcción de Hábitats, SLU.

Construcción Edificio Social EPA a Clásica Urbana SL de Alzira.

Alcantarillado y agua potable en las calles Familia Vernich y San Cayetano por la UTE Eiffage Infraestructuras SAU y Construcciones Chober SL, de El Puig y de Alzira.

Mejoras Accesibilidad Urbana Sector Luis Vives a Eveso Construcciones SA de Alzira.

Urbanización calle 4W, carretera Albalat a Pavi- Fort SL de Torrent.

Conexión del alcantarillado de la calle dels Sindicats a la red general de evacuación de Alzira a Proena SL de Chella.

Consolidación de caminos rurales a Proena SL de Chella.

EL AYUNTAMIENTO DE ALZIRA TRAMITARÁ LA SOLICITUD DE AYUDAS PARA REHABILITAR EDIFICIOS Y VIVIENDAS

EL AYUNTAMIENTO DE ALZIRA TRAMITARÁ LA SOLICITUD DE AYUDAS PARA REHABILITAR EDIFICIOS Y VIVIENDAS

El plazo de solicitud de estas ayudas finalizará el 24 de marzo de 2009

 

El Ayuntamiento de Alzira tramitará la solicitud de las ayudas, que ofrece la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, para el Plan Especial de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

La concesión de ayudas se destinará a la rehabilitación de elementos comunes de edificios de viviendas con una antigüedad mínima de 15 años, que reúnan las adecuadas condiciones estructurales y que dispongan de un 50% de superficie útil destinada a viviendas.

Serán susceptibles de recibir la ayuda las siguientes actuaciones:

Para mejorar la accesibilidad del edificio, es decir, instalar las estructuras necesarias para cualquier tipo de discapacidad.

Para garantizar la seguridad y estanqueidad de los edificios, es decir, respecto a vigas, forjados, pilares, muros, instalación eléctrica, humedades, etc.

Para mejorar la eficiencia energética, la higiene, salud y protección de medio ambiente en los edificios, así como la utilización de energías renovables. 

Por otra parte, cabe destacar que el presupuesto protegido no podrá exceder de 12.000 euros por vivienda y tendrá que estar compuesto por la suma del coste total de las obras a realizar incluida el IVA, así como del proyecto técnico y dirección facultativa de las obras.

El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas finalizará el 24 de marzo de 2009.

OTRO PUENTE EN LA CV-50 EVITARÁ LOS COLAPSOS EN LOS ACCESOS A ALZIRA

OTRO PUENTE EN LA CV-50 EVITARÁ LOS COLAPSOS EN LOS ACCESOS A ALZIRA

El conseller Mario Flores se compromete a llevar a cabo el proyecto

Un nuevo puente sobre el Júcar, en la CV-50 acabará con los continuos colapsos en los accesos a Alzira. La demanda de los ciudadanos vio ayer su respuesta en la visita que el conseller de Infraestructuras y Transportes, Mario Flores, realizó a la ciudad y en la que anunció el compromiso del Consell para llevar a cabo el proyecto.

Así, uno de los principales problemas de Alzira, como es el tráfico y las comunicaciones, se verá paliado en parte con este nuevo puente que, tal como apuntó la alcaldesa, Elena Bastidas, "descongestionará el tráfico que entra y sale de Alzira por el puente conocido como el de Mc Donald’s". Según apuntó ayer la alcaldesa, este puente "es insuficiente y nuestro objetivo es desdoblarlo".

En este sentido, el conseller aseguró que, junto con el Ayuntamiento, "estudiaremos la mejor alternativa y se consensuará el tipo de puente" que irá paralelo al actual del Mc Donald’s.

Cabe recordar que, en 2007, durante la campaña electoral, la actual alcaldesa anunció que iba a instar a la Generalitat, de forma "urgente", a que construyera un nuevo puente sobre el Júcar, en la zona de conexión con Tulell. El objetivo, según Bastidas, es tener, aprovechando el puente de Mc Donald’s, "un puente de entrada y otro de salida".

Pero no fue este el único anuncio del conseller de Infraestructuras. Mario Flores apuntó ayer que, en breve, se hará un acto público para presentar el proyecto de la variante suroeste de Alzira de la carretera CV-50 y nuevo acceso a Carcaixent, que tiene un presupuesto de 72 millones de euros.

El objeto del presente proyecto básico es desarrollar un trazado nuevo para el tramo de la CV-50 comprendido entre rotonda de conexión con la carretera CV-43, al noroeste del casco urbano, hasta entroncar nuevamente sobre la CV-50 en el lado sureste. Contempla también una conexión rápida y directa con Carcaixent para subsanar el actual acceso a través de la CV-41.

Además, el responsable de infraestructuras también adelantó que el desdoblamiento de la Avinguda de la Ribera "está en proceso de licitación" y su inversión asciende a 4,6 millones de euros.

Semáforos de bajo consumo

El conseller hizo todos estos anuncios tras la firma de un convenio de la Agencia Valenciana de la Energía con el Ayuntamiento de Alzira para renovar la totalidad de los semáforos de la ciudad por otros de bajo consumo energético.

El acuerdo permitirá la instalación de 774 ópticas de bajo consumo que propiciarán la reducción de la factura energética del Consistorio alcireño en 21.700 euros al año y un ahorro de energía del 80%.

Flores aseguró que las nuevas ópticas de bajo consumo "tienen muchas ventajas" que propiciarán un descenso en el consumo de 168.000 kilovatios por hora al año. Por su parte, Elena Bastidas, destacó la apuesta de su Consistorio por "el ahorro energético" y explicó que la ayuda de 90.000 euros de la Generalitat permitirá "la renovación de todos los semáforos de Alzira".

Desa Bataller

Foto: Flores y Bastidas durante la presentación de los semáforos de bajo consumo

Publicado con autorización de LAS PROVINCIAS, delegación de la Ribera.

http://www.lasprovincias.es/valencia/local/ribera/

EL BLOC ES CONGRATULA AMB L'ANUNCI DE LICITACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU JUDICIAL D'ALZIRA

EL BLOC ES CONGRATULA AMB L'ANUNCI DE LICITACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU JUDICIAL D'ALZIRA

La ubicació en l’Avinguda Luis Suñer, al costat del riu, obliga a tindre en consideració una ubicació més idónea on estiga totalment protegit del risc d’inundacions

 

El passat cap de setmana es publicava la intenció del Consell de la Generalitat de licitar enguany les obres per al inici de la construcció del nou edifici judicial d’Alzira, que estarà acavat en dos anys.

Pareix ser que -per fi i ja era hora- va a materialitzar-se una reivindicació que podriem nomenar d’històrica donat que la problemàtica de les instal•lacions judicials en Alzira no és nova – falta d’espai disponible, l’accessibilitat i la dispersió dels 6 jutjats de primera instáncia i instrucció i el de lo Penal. A açò cal afegir la carència de mitjans materials, el fet que tots -víctimes, detinguts- compartisquen els mateixos espais, l’augment dels casos tractats o la fallida dels plans de reforços de personal.

A tot açò, la consellera de Justicia ha comentat que la Comunitat Valenciana “aposta per un tipus de infraestructura que humanitze el mode de impartir justicia". En aquest sentit, eixa humanització ha d’incloure no només la construcció d’instal.lacions adequeades sinó la millora en els mijtans humans i materials per tal que els funcionaris i totes les persones que acudisquen a les instàncies judicials puguen treballar i ser atesos amb la major dignitat i rapidesa possibles.

Per altra banda també s’anuncià que la futura seu disposarà d’un soterrani per a arxius i que els volums de paper tindràn les condicions necessàries de seguretat front a incendis.

Això està molt bé però la ubicació en l’Avinguda Luis Suñer, al costat del riu, obliga a tindre en consideració l’experiència que Alzira i la comarca tenen amb les crescudes del riu. Per tant, cal donar-li a l’arxiu una ubicació més idónea on estiga totalment protegit del risc d’inundacions i utilitzar el soterrani per albergar altres dependències “menys importants.”

Carles Aranda Mata

Regidor BLOC Alzira

 

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

DESIGNACIÓN DE PROYECTOS

1 MURO DE CERRAMIENTO CIUDAD DEPORTIVA JORGE MARTINEZ ASPAR 125.909,87 €

2 URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONST. DE NICHOS Nº21 374.836,26 €

3 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE C/Flia. Vernich y S. Cayetano 245.756,75 €

4 ALCANTARILLADO CALLE POLINYA 28.033,44 €

5 ALCANTARILLADO CALLE MAYOR SAN AGUSTIN Y TENIENTE BOSCÀ 112.017,80 €

6 OBRAS DE ADECUACIÓN VESTUARIOS POLICIA LOCAL 74.685,87 €

7 VALLADO Y REFORMA AREA RECREATIVA Colegio Publico Ausias March 332.816,11 €

8 REFUERZO FORJADOS Y SUSTITUCIÓN CUBIERTA CASONA LA MURTA 210.285,54 €

9 CONST. DE MUROS EN CAMINOS RURALES (Toro y Vistabella) 268.295,04 €

10 CONSOLIDACIÓN DE CAMINOS RURALES (Pla y Solani) 385.922,86 €

11 PISTAS DE PÁDEL EN CIUDAD DEPORTIVA JORGE MARTINEZ ASPAR 102.103,24 €

12 EDIFICIO PARA VESTUARIOS CIUDAD DEPORTIVA JORGE MARTINEZ ASPAR 454.622,54 €

13 SEÑALIZACION HORIZONTAL VIARIA . SEGURIDAD VIAL 85.908,87 €

14 INSTALACION DE PUERTAS EN PARQUE DE LA ALQUENENCIA 91.508,51 €

15 PEATONALIZACION ENTORNO IGLESIA STOS PATRONOS (Pio XII, J.P XXIII) 107.167,37 €

16 AJARDINAMIENTO AREA RECREATIVA ALQUERIETA (Protección civil) 17.400,00 €

17 URBANIZACIÓN PLAZA MAYOR STA. MARIA Centro Histórico La Vila 523.686,28 €

18 HAB. DEPENDENCIAS ADMINIST. MUNICIPALES 4ª Planta Casa consitorial 194.600,00 €

19 MUSEALIZACION Y CIERRE PLAZA DE LAS MURALLAS 40.000,00 €

20 EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES EPA -La Vila Centro Histórico 2.119.051,57 €

21 RENOVACIÓN ACERAS SECTOR CATADAU 205.669,22 €

22 OBRAS DE ACCESIBILIDAD BARRERRAS ARQ. SECTOR LUIS VIVES 330.547,00 €

23 OBRAS DE ACCESIBILIDAD LES BARRAQUES 109.716,38 €

24 URBANIZACION CALLE 4 - W . CARRETERA ALBALAT 267.057,39 €

25 CONEXIÓN ALCANTARILLADO C/DELS SINDICATS A RED GRAL ALCANTAR. 261.423,67 €

26 RENOVACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVDA. DEL PARC 101.999,99 €

27 RENOVACIÓN DE MAQ. CLIMATIZACIÓN CASA CONSISTORIAL 50.500,02 €

28 SECTORIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN CASA CONSISTORIAL 16.699,94 €

29 ACTUACION SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (AHORRO) 29.000,00 €

30 RENOV. ALUMBRADO P. C/ ANGEL DEL ALCAZAR, FAVARETA Y ADJACENTES 169.999,47 €

31 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO CALLES BARRIO LES BASES 115.000,00 €

32 ADECUACIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS C. P. BLASCO IBÁÑEZ 65.000,00 €

TOTAL FONDO ESTATAL DE INVERSION 7.617.221,00 €