Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Prueba Amazon Prime 30 días gratis

EL BLOC D’ ALZIRA DENÚNCIA LA PARALITZACIÓ INJUSTIFICADA DE LA URBANITZACIÓ AL BARRI DE LES BASES

EL BLOC D’ ALZIRA DENÚNCIA LA PARALITZACIÓ INJUSTIFICADA DE LA URBANITZACIÓ AL BARRI DE LES BASES

Després de fer-se la foto, de col·locar la primera pedra en el mes d'agost de l'any 2006 i firmar el Conveni amb l'Urbanitzador per a dur a terme les obres completes d'urbanització del sector conegut com Unitat d'Execució “A” al barri Les Bases, col·locant un cartell on consta amb total claredat que el termini d'execució de les obres és de 9 MESOS, en data de hui 25 de gener de 2008 les obres presenten un considerable retard i a més estan paralitzades sense cap motiu que es conega.

No s'hi val que l'Ajuntament i els seus responsables en urbanisme amb dedicació i sous exclusius L'ALCALDESSA ELENA BASTIDES i EL REGIDOR ELISEO CANDELA permeten aquesta situació per més temps.

Aquest barri ha reclamat durant molt de temps que s'iniciaren les obres per a netejar i arreglar aquests solars que es converteixen en focus de brutícia de qualsevol tipus i on a més estava previst construir la Casa del Barri.

Sembla que l'empresa que ha d'urbanitzar aquest sector té més interés a edificar un nou edifici de vivendes, ja en marxa, que a complir les seues obligacions, per la qual cosa sol·licitem que s'apliquen les tanques de penalització previstes al Conveni o si és el cas resoldre per incomplir el termini d'execució de les obres.

Amb aquesta finalitat presentarem des del Bloc una moció davant del ple de l'Ajuntament perquè es conega que està passant en aquesta unitat d'execució i es prenguen les mesures oportunes per a acabar les obres en el termini més breu de temps.

Carles Aranda Mata

0 comentarios