Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ ALZIRA ES REUNIX AMB LES TREBALLADORES, RESIDENTS I FAMILIARS

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ ALZIRA ES REUNIX AMB LES TREBALLADORES, RESIDENTS I FAMILIARS

Els membres de la plataforma van informar de les finalitats de la mateixa, entre les que es trova  aconseguir que no es perda cap plaça publica de residència en la nostra ciutat 

La Plataforma en Defensa de la Residència Municipal es va reunir amb els treballadors, residents i familiars de la Residència Municipal d'Alzira. Els membres de la plataforma van informar els presents de les finalitats de la mateixa, entre les que es trova  aconseguir que no es perda cap plaça publica de residència en la nostra ciutat; que s'alegren que l'oferta de places publiques augmente amb les 80 places de la residència de Solimar,  ja que sumades   a les 50 places de l'actual residència,  l'oferta que l'Ajuntament oferisca als ciutadans i ciutadanes d'Alzira  será a partir d'ara de 130 places publiques.  Que demanaran a l'Ajuntament la construcció de més residències i centres de dia públics perquè ningú a Alzira que tinga necessitat una plaça de residència haja d'estar anys en llista d'espera o que tinga que anar a residències d'altres pobles. Davant de les inquietuds d'alguns familiars respecte al futur de la Residència se'ls va dir que es té demanada  una reunió a la senyora alcaldessa però que no han contestat de moment. Davant d'algunes preguntes, es va insistir en el fet  que la problemàtica del tancament o no de la Residència, no estava en que si els residents decidien si se n'anaven o no  a la nova residència, sinó en que l'Ajuntament es comprometa a mantindre i continuar oferint als ciutadans les places que es queden buides en lloc de fer-les desapareixer poc a poc. És per això que des de la Plataforma es va demanar als residents i familiars que recolzaren el que no es perderen eixes places de residencia, independentment  de la decisió que prenguen respecte a continuar o no en la Residencia; amb la finalitat de que  altres persones que les puguen necessitar tinguen els mateixos drets i oportunitats que els residents actuals i que no hagen d'estar en llista d'espera, anar a altres llocs o haver de recórrer a residències privades. Per que no tindria cap sentit que açò succeïra mentres es van reduint les places de la Residència Municipal. La plataforma considera que l'Ajuntament ha d'invertir en esta residència, cosa que no ha fet en els últims anys.

Per ultim, es va insistir en el fet que en una població com Alzira s'ha de pensar a construir més residències i centres de dia, i que amb la llei de la dependència que dóna uns drets universals als persones dependents esta fora de la realitat social de la nostra ciutat el pensar que sobren les 50 places de la Residència Municipal. 

Plataforma en Defensa Residència Municipal

2 comentarios

D. -

Sí, el econòmic. Que en l'actual emplaçament de la residència seria molt profitós per a constructors/ajuntament fer edificis de tropesentes altures i inalcançables per a la gent normal.

M. -

¿Qué problema hay en mantener la Residencia? Solo puede haber uno: el económico. Tanto dinero se gasta el ayuntamiento en diversos sectores que quitando un poquito de cada uno, o eliminando alguno que ni falta que hace que se promocione (no quiero decir nombres, se puede cubrir algo tan necesario como es la calidad de vida de nuestros mayores. Y, así, ¡todos contentos!