Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL BLOC D’ALZIRA ES PREGUNTA PER QUÈ NO S’AMORTITZEN 66 PLAÇES DEL DEPARTAMENT 11, LA RIBERA

EL BLOC D’ALZIRA ES PREGUNTA PER QUÈ NO S’AMORTITZEN 66 PLAÇES DEL DEPARTAMENT 11, LA RIBERA

El fet que estiga privatitzada la gestió no és un eximent, al contrari hauria de ser un motiu afegit per a exigir que aquest Consell de Salut funcione correctament

El Bloc d’Alzira, d’acord amb la decisió presa per la Direcció Comarcal, ha presentat dues mocions a l’Ajuntament d’Alzira amb registre d’ entrada de 30 de juliol de 2008. 

La primera moció és per a exigir a la Conselleria de Sanitat que el Consell de Salut del Departaments de Salut de la Ribera funcione correctament: “El Consell de Salut és  l’òrgan de participació comunitària per a la consulta i seguiment de la gestió de l’Agència Valenciana de Salut al departament de salut i que té entre les seues funcions vetllar per que les actuacions sanitàries s’adeqüen a les normes i directrius de política sanitària i al pla de salut, conèixer els avantprojectes de pressupost i de pla de salut del departament de salut, conèixer i informar la memòria anual del departament de salut”.

El fet que estiga privatitzada la gestió no és un eximent, al contrari hauria de ser un motiu afegit per a exigir que aquest Consell de Salut funcione correctament i de la forma mes transparent possible, ja que aquesta empresa privada està gestionant un dret bàsic dels ciutadans.

No es pot parlar de beneficis de l’empresa sense presentar al Consell de Salut els pressuposts i les inversions que es pensen realitzar al departament i que fa uns dies CCOO denunciava les deficiències en la substitució del personal i l’estat d’alguns consultoris com el de Corbera i Massalavés, sense que es conega si està prevista la seua reforma. A més són freqüents les queixes que ens arriben de la massificació en porta d’urgències de l’Hospital, de les llistes d’espera, etc.

Des del Bloc exigim que l’empresa passe comptes al Consell de Salut, ja que segons la pròpia empresa publicita en premsa el 2003 al fer-se càrrec l’Atenció  Primària van passar a cobrar per ciutadà  un 68% més respecte al que Conselleria els pagava en el 2002, però el curiós és que la quantitat pagada al 2003 a augmentat un 50% més en 5 anys sense que els ciutadans hàgem percebut un augment percentual de la qualitat assistencial que Justifique aquest augment.

És per això que considerem, que és una burla que es privatitze la gestió de la sanitat a la Ribera, al·legant; que amb la quantitat acordada donaran un servei millor, per a tot seguit demanar més diners. D’altra banda justifiquen les llistes d’espera i les massificacions dient que també estan als centres de gestió publica. Llavors que avantatges té el ciutadà amb la  privatització?

Des del Bloc exigim que l’empresa demostre al Consell de Salut del Departament que atenent correctament als ciutadans de la Ribera encara els sobren recursos per a dedicar-los a augmentar els seus beneficis i atendre els usuaris de fora, i si no és així que deixe de fer-ho.

La segona de les mocions és respecte a l’amortització de 66 places que la  Conselleria de Sanitat té previst realitzar en aquest departament, eL Bloc fa constar el seu desacord amb aquesta mesura i al mateix temps demana a tots els grups polítics que facen arribar al Conseller la petició per a que aquestes places isquen en els pròxims concursos d’oposició i trasllats, respectant amb això el dret del personal sanitari amb plaça estatutària a la mobilitat per tot l’estat, dret arreplegat en la  LLEI 16/2003, DE 28 DE MAIG, DE COHESIÓ I QUALITAT DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT i que en el cas de la Ribera s’està vulnerant, com a exemple en les ultimes oposicions de la Conselleria de Sanitat es van oferir en aquest departament 28 places de zeladors. Aquesta oferta es publicà al DOGV 18/09/2006, posteriorment es publicà una correcció d’errors al DOGV 25/09/2006 on es tornen a oferir totes les places menys les d’aquest departament sense que aquesta decisió siga justificada en cap moment.  

            Executiva local del BLOC d’Alzira

 

0 comentarios