Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 12/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 9 D’ABRIL DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 23 i 29 de gener de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-080/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José Cuenca Luis per danys en vehicle per la caiguda d’una senyalització provisional en C/ Pere Esplugues.

Exp. P-041/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada por Emiliana Calzada Abraham per caiguda en Av. Sants Patrons núm. 2.

Exp. P-042/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per María del Carmen Puig Ahuir per caiguda en c/ Joan Estany direcció Pl. Alborxí.

Exp. P-019/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Paula Muñoz Escribano per caiguda en pl. Germanies.

Exp. P-024/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Sergi Ramírez Carreres per caiguda en c/ Pere Esplugues, 25.

Exp. P-046/08.- Baixa en l’Inventari General de Béns Municipals de determinat material inclòs en el parc informàtic municipal.

Exp. P-152/07.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors de BT en c/ Massalavés i c/ Sant Salvador.

Exp. P-158/07.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors de BT en pl. Major, 6.

Exp. P-159/07.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors de MT en c/ Teresa Jornet.

Exp. P-161/07.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors de BT en Av. dels Esports.

Exp. P-122/98.- Ampliació concessió administrativa a l’entitat “Gas Natural Cegas, S.A.”, sobre canalització en c/ Santos 6; Gandía 14, Canonge Cervera 6, Santo Domingo de Guzmán 8, Balmes 24, Pare Vicent Ribes 10B, Independència 39, O’Donell-Dr. Fleming 9, Cid 47.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1450/08.- Sol·licitud renúncia llicència d’obres menors. Sol·licitant: Aigües de València, S.A. Objecte: Connexions a xarxa existent en c/ Trinitat Redal cantó Dr. Flèming, avda. Carcaixent cantó c/ Ibn Jafadja per a abastir d’aigua al Centre Comercial Vilella.

Exp. 4.1.1.0. 1868/08.- Sol·licitud renúncia llicència d’obres menors. Sol·licitant: Antonio Escrivá Benavent Objecte: Confecció de mur d’aproximadament 20 m2 en Polígon 12 Parcel·la 45.

Exp. 4.1.1.0. 1660/08.- Sol·licitud renúncia llicència d’obres menors. Sol·licitant: Aigües de València, S.A. Objecte: Connexions a xarxa existent en Urbanització Sector Cartonatges Alzira.

Exp. 4.1.2.0. 1086/08.- Sol·licitud de renuncia de llicència d’obres i devolució d’aval per a la construcció d’edifici plurifamiliar de 23 vivendes en Illa 13-a, parcel·la 99 del Pla Parcial Tulell. Sol·licitant: Europromociones Monteplaya, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 1540/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bernarda Ferrero Furió i Agustín Lluesa Cortés. Rehabilitació de vivenda unifamiliar aïllada al carrer Prunera, núm. 2 de la Urbanització “El Respirall”.

Exp. 4.1.2.0. 1640/06.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Yagu Peix i Peix, S.L. Construcció de nau industrial en av. Dret de la Democràcia, núm. 26, Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.2.0. 1983/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Talleres Alzimovil, S. Coop. S. Coop. V. Ltda. Habilitació de nau industrial per a taller de reparació de vehicles automòbils en carrer Arquitecte Joan Guardiola, núm. 6 (naus 3 i 4), Polígon Industrial Materna.

Exp. 4.1.2.0. 1988/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vicent Vila Vila. Elevació de porxe al carrer Prunera, núm. 4 de la Urbanització “El Respirall”.

Exp. 4.1.2.0. 2254/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Francisco José Arbona Piera. Instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa en av. Dret de Manifestació núm. 11, Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.2.0. 2256/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Adolfo José Arbona Piera. Instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa en av. Dret de Manifestació s/n, Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.0. 1359/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: M. José Boluda Sarrión. Venda al detall de fruites i verdures al c/ Terrissers, núm. 7.

Exp. 4.1.3.0. 1412/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Amalia Aparicio Calatayud. Agència de viatges a l’av. Lluís Suñer, núm. 23.

Exp. 4.1.3.0. 1667/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Germans Martínez Escolano, C.B. Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa de 100 kw a la Ronda Tintorers, s/n.

Exp. 4.1.3.0. 2017/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Garlopa Montadores de Carpintería, S.L. Venda al detall de materials i servicis de fusteria en general al c/ Doctor Fleming, núm. 35-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2063/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Garaje Reyes Católicos, S.A. Instal·lació de sistema fotovoltaic connectat a xarxa de 9,9 kw al c/ Reis Catòlics, núm. 78.

Exp. 4.1.3.0. 2219/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Francisca Balaguer Expósito. Comerç al detall de roba i complements a l’av. José Pau Margantoni, núm. 23.

Exp. 4.1.3.2. 211/08.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: José Luis Serra Blasco. Comerç al detall de mobles i matalafs a la Ctra. Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 333/08.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Helados y Postres, S.A. Garatge a la Ctra. Albalat, parcel·la 11.01, soterrani B.

Exp. 4.1.3.2. 541/08.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Motos Roca, S.L. Taller de reparació de vehicles automòbils al c/ Severo Ochoa, núm. 6-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1191/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Cristalería Ruiz, S.C.P. Activitat d’indústria d’envidrament d’obres i muntatge de vidres a l’av. Dret de Manifestació, nau 25 B.

Exp. 4.1.3.2. 1466/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Erfis Solar, S.L. Solàrium-saló de bellesa al c/ Gandia, núm. 21-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1664/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Expoangil, S.L. Oficina i comerç al detall de maquinària per a l’hostaleria al c/ Trinitat Redal, s/n (escomesa en c/ Requena).

Exp. 4.1.3.2. 1982/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Talleres Alzimóvil, S. Coop. V. Ltda. Activitat de taller de reparació de vehicles automòbils al c/ Arquitecte Joan Guardiola, núm. 6 (naus 3 i 4).

Exp. 4.1.3.3. 4528/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Nuria Ros Plano. Establiment de begudes i cafés sense espectacle a la pl. Regne, núm. 1-baix.

Exp. 4.1.3.3. 1256/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant:: Pascal Jean-Marie Hinterlang. Restaurant al c/ Alquenència, núm. 18.

Exp. 4.1.3.3. 1764/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: José Luis Simó Climent. Restaurant-pizzeria a la pl. Major, núm. 10.

Exp. 4.1.5.1. 1545/08.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer O’Donell, núm. 36. Sol·licitant: Construcciones Alcañiz Llorens, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 2297/08.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat a la Plaça Germanies, carrer Vicent Olmo i carrer Madoz. Sol·licitant: Murta Mar 96, S.L.

Exp. 4.1.5.2. 2197/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Cervantes, núm. 9-1º. Sol·licitant: Mª. Consuelo Pardo Sangil.

Exp. 4.1.7.0. 3162/07.- Rectificació error material. Llicència de segregació. Terrenys situats en PPI-07, polígon industrial “La Granja”. Sol·licitant: Alcan Packaging Alzira, S.L.U.

Exp. 4.1.7.0. 1588/08.- Llicència d’agrupació i segregació de terrenys ubicats al Polígon 18, parcel·les núm. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 78, 89 i 111. Sol·licitant: D. Rafael Blasco Castany.

Exp. 4.2.3.0. 2348/08.- Certificat urbanístic parcel·la núm. 21 de la Urbanització “El Racó”. Sol·licitant: Promiq La Ribera, S.L.

Exp. 4.2.3.0. 2349/08.- Certificar urbanístic parcel·la núm. 19 de la Urbanització “El Racó”. Sol·licitant: Unemas, S.L.

Exp. 4.3.0.0. 1723/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Josep Gregori Sanjuan. Construcció de rampa de formigó per accés a garatge en vivenda sítia al carrer Santa Llúcia, núm. 9 (La Vila).

Exp. 4.3.0.0. 2212/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Antonio Micó García. Obres de construcció de bassa de reg de 4 x 7 metres aproximadament i de caseta de repartiment de reg goteix amb instal·lació de la maquinaria que està en funcionament de 2.5 x 3 metres, no mantenint les dites construccions la distància reglamentaria a límits; col·locació de dos caixes de carga per emmagatzemar productes, cobertes per plaques aïllants d’aproximadament uns 70 m² al Polígon 54, parcel·la 38.

Exp. 4.3.0.0. 2332/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Salvador Perez Martínez. Construcció de tancament amb coberta d’uns 27 m2 en pati de llums en carrer Jaume d’Olit, núm. 17 .

Exp. 4.4.0.0. 2082/08.- Ordre d’Execució. Caiguda coberta d’immoble situat al carrer Conquista, núm. 23. Propietat de D. Francisco Jose Gadea Tarraso.

Exp. 4.4.3.0. 1898/08.- Ordre d’Execució. Retirada punt d’enllumenat públic i neteja via pública al carrer Aiora, núm. 1. Responsable: Iberchoco, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 1972/08.- Ordre d’Execució. Neteja i vallat de solar situat entre el carrer Notari Bonet, núm. 5 i la Plaça del Forn. Propietat d’Andreu Pérez Casterá.

Exp. 4.4.3.0. 2265/08.- Ordre d’Execució. Anomalies en via pública a la Plaça Germanies, cantonera carrer Colmenar. Responsable: Solaris Urbana, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 2303/08.- Ordre d’Execució. Anomalies enllumenat públic als carrers Dolores Ubarruri, Concepció Arenal i Maria Moliner. Responsable: Clásica Urbana, S.L.

Exp. 3.2.1.0. 607/06.- Aprovació projecte bàsic de rehabilitació del Palau de Casassús presentat per D. Jose Francesc Zapater Colomer.

Exp. 3.2.1.0. 2325/08.- Inici expedient de contractació mitjançant procediment negociat de l’assistència tècnica per la redacció del projecte d’execució “Pla especial d’actuació en matèria d’accessibilitat integral 2008”.

Exp. 7.4.0.0. 1835/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Antonio García Domínguez i  Beatriz Alós Camarena. Vivenda situada al carrer San Antonio 2-2-3.

Exp. 7.4.0.0. 2162/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Trinidad Vicente Ramírez , vivenda situada al carrer Consuelo 13-3-3.

Exp. 7.4.0.0. 2176/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per José Vicente García Tudela, vivenda situada al carrer Pio XII 2-3-7.

Exp. 7.4.0.0. 2190/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Noelia Solaz García, vivenda situada al carrer Dolores Ibarruri 10-1-1.

Exp. 7.4.0.0. 2192/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Abel Gómez Costa i Neus Garrigues García, vivenda situada al carrer Concepción Arenal 5-1-2.

Exp. 7.4.0.0. 2244/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per José David Guerrero Cárcel i Beatriz López Játiva, vivenda situada al carrer Unión 75-3-5.

Exp. 7.4.0.0. 2277/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Manuel Berenguer Baeza i Mª Pilar Pardo Jiménez, vivenda situada al carrer Doctor Vicente Segura, 31-3-7.

Exp. 7.4.0.0. 2281/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Carles Manuel López García i Eva Marino Lanchas, vivenda situada al carrer Cristòfol Monterde, 37-4-8.

Exp. 7.4.0.0. 2289/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Guillermo Ortiz Jordá, vivenda situada al carrer Pare Castells, 14-4-7.

Exp. 7.4.0.0. 2291/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Ángel Bonifacio Langa i Sonia Sanjuán Pascual, vivenda situada al carrer Camilo Dolz 16-3-5.

RECURSOS HUMANS

Exp. 428/07.- Aprovació de llista definitiva i data del primer exercici de la convocatòria per a proveir 8 places d’auxiliar administratiu.

Exp. 86/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball de personal de càrrega i descàrrega.

Exp. 93/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball de tècnic auxiliar de servicis culturals.

Certificació de serveis prestats del personal temporal de l’Hospital Municipal Santa Llúcia.

IDEA

Informe de viabilitat comercial sobre projecte d’implantació de gran superfície de la Mercantil Vidal Europa, S.A. a Alzira.

Informe de viabilitat comercial sobre projecte d’implantació de gran superfície de la Mercantil Urende S.A. a Alzira.

Resultats Servei Borsa d’Ocupació març 2008.

Sol·licitud de subvenció per import de 9.100 € a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació  per al desenvolupament de la Unitat Local d’Aprenentatge (ULA), exercici 2008.

Aprovació de la segona programació de cursos gratuïts d’Internet nivell medi (UMI) i nivell bàsic (UBI) del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2008.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 515/06.- Sol·licitud d’Isabel Sanz Gallego de primera pròrroga del contracte “Servici de màquines automàtiques expenedores de begudes, refrescs i semblants”.

Exp. 14/07.- Contractació de publicitat en autobusos de transport urbà per l’entitat Arpa Valencia, SL, durant el mes de març de 2008.

Exp. 81/08.- Inici expedient de contractació, mitjançant concurs, per a la realització de l’obra “Enllumenat públic del carrer Dr. Josep González i adjacents. Fase I”.

Exp. 82/08.- Inici expedient de contractació, mitjançant concurs, per a la realització de l’obra “Enllumenat públic del carrer Hort dels frares, carrer Sagunt i adjacents”.

POLICIA LOCAL

Exp. J-49/08.- Sol·licitud de Hijos de A. Sarrió S.L. d’ocupació de la via pública en la vorera a l’Av. Sants Patrons, núm. 8 i a la Plaça Major, núm. 54, amb taules i cadires, Heladería La Jijonenca.

Exp. J-50/08.- Sol·licitud de la Penya Esportiva de Montain-bike “El Cuc”, per a realitzar la VIII trobada de bicicletes de montanya el dia 01-06-08.

Exp. J-51/08.- Sol·licitud de Ana Alcázar Mompó d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires al carrer Dr. Ferrán, núm. 1, Bar Deportes.

Exp. J-52/08.- Sol·licitud de Francisco Javier Navarro Martín d’ocupació de la via pública en la calçada de rodatge amb taules i cadires al carrer Pare Castells, núm. 14, Cervecería Amadeus.

Exp. J-53/08.- Sol·licitud de Santiago Blas Fernández, d’ocupació de la via pública en la vorera del parc Pere Crespí amb taules i cadires al carrer Jaume d’Olit, núm. 29, Bar Sagitario.

Exp. J-54/08.- Sol·licitud de Mª Ángela Martí Solano, d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires a l’av. Hispanitat, núm. 2, Croissantería-cafetería Cruspien.

Exp. J-55/08.- Sol·licitud de Don Vite S.L.L., d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires al carrer Gandia, núm. 20, Cafetería bocatería Dreams.

Exp. J-56/08.- Sol·licitud de Mil Vueltas per a realitzar una campanya publicitària “sampling” en la Plaça Major, el dia 03-05-08.

Exp. J-57/08.- Sol·licitud a la Diputació de València, per a la donació de un vehicle  per al servici de la Policia Local de Alzira.

SANITAT

Exp. 34/C/08.- Insalubritat d’un solar emplaçat en el col·legi “Sagrada Familia”, zona que dóna a la c/ Alfonso d’Ojeda.

CULTURA

Exp. 08/078.54.- Contractació programa d’oci alternatiu nocturn dirigit a jóvens, per al període d’abril del 2008 a març del 2009.

Exp. 08/093.14.- Contractació del subministrament del mobiliari en les noves instal·lacions del Museu Municipal de l’Ajuntament d’Alzira.

Exp. 08/147.54.- Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació, per mitjà de procediment negociat, de la gestió del servici de l’Escola d’Estiu 2008.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/068.- Sol·licitud ingressos en la Residència Municipal de Persones Majors.

Exp. Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

Exp. Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat en este Ajuntament.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-14-1107.- Ordenació de gastos núm. 14/08.

Exp. 2008-05-1100.- Modificació de crèdits núm. 5/08 al pressupost general per generació de crèdits.

Sol·licitud d’AIGÜES DE VALÈNCIA de modificació de tarifes de clavegueram.

Gastos del PARTIT POPULAR referents al segon semestre de 2007.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 13/08.- Donació d’Ángeles Sempere de diverses publicacions per a la Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu Municipal d’Alzira.

 

LA ALCALDESA

0 comentarios