Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 21/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 11 DE JUNY DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 15, 22 i 30 d’abril de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/109.- Cooperació Internacional. Projecte Vacacions en Pau/2008, presentat per l’Associació d’Agermanament amb el Poble Saharià d’Alzira.

Exp. 08/110.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat en este Ajuntament.

Exp. 08/111.- Sol·licitud ingressos en la Residència municipal de persones majors.

Exp. 08/112.- Sol·licitud ingressos en el Centre de Dia.

Exp. 08/113.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

CULTURA

Exp. 08/255.23.- Bases de la convocatòria per a l'obtenció de beques o ajudes de menjador en els centres públics i concertats d'Alzira, per al curs escolar 2008/2009.

Exp. 08/273.14.- X Festival de Jazz al carrer d'Alzira.

Exp. 08/274.14.- Programació dels XX Encontre de Teatre a l'Estiu i preu públic dels espectacles.

Exp. 08/173.44.- Contractació d’activitats complementàries Sant Bernat 2008 i preu públic.

IDEA

Dació de compte de l’aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al desenvolupament del Curs de Formació Ocupacional “Fuster” per import de 33.140,25 € i tràmits per al seu inici.

Dació de compte aprovació de subvenció “INEM Agrícola 2008” sol·licitada al Servei Públic d’Ocupació Estatal per al desenvolupament del Programa “Millora d’Infraestructures i recursos amb incidència en el sector agrari (any 2008 Fase I)”, per import de 143.246 €.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-25-1107.- Ordenació de gastos núm. 25/08.

medi ambient - agricultura

Exp. 6.0.0.1. 2128/08.- Cessió d’ús en precari a l’entitat Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), d’un immoble municipal siti en c/ Dr. Just, 1 i 3, xamfrà av. Luis Suñer (U-0124 de l'inventari).

POLICIA LOCAL

Exp. J-107/08.- Sol·licitud de José Enrique González Ibáñez, per a ocupar la via pública amb taules i cadires, en la calçada de rodatge del carrer Pare Castells, núm. 63, cafeteria-gelateria Els Arcs.

Exp. J-108/08.- Sol·licitud d'Adela Ruiz Artés, en representació de la Comissió de Festes Crist de l’Alborxí, per a realitzar les festes els dies 26, 27, 28 i 29 de juny de 2008.

Exp. J-109/08.- Sol·licitud de la Subdelegació de Defensa en València, per a realitzar una campanya de comunicació els dies 26 i 27 de juny de 2008.

Exp. J-110/08.- Proposta per a instal·lar una illeta d’obra en la confluència del carrer Gabriela Mistral i l’avinguda Vicent Vidal.

Exp. J-111/08.- Proposta per a instal·lar bolards en l’accés a la plaça Germanies.

Exp- J-112/08.- Sol·licitud de Guadalupe Risent Martínez, per a ocupar la via pública amb atraccions infantils en la plaça Major, núm. 26.

Exp. J-113/08.- Sol·licitud d’ACCEM per a realitzar activitats a la plaça Major, amb motiu del “dia del refugiat”, el dia 20 de juny de 2008.

Exp. J-115/08.- Sol·licitud de Mª José Ahulló Albentosa, en representació de La Barraqueta $ Golden S.L., per a realitzar el I torneig de bàsquet i futbol A4 a la plaça de la Marina Espanyola, el dia 14 de juny de 2008.

Exp. J-119/08.- Sol·licitud de Jhonatan Girón Rizo, en representació de Colega, per a realitzar una campanya informativa sobre prevenció del VIH-sida, els dies 23 i 25 de juliol, 17 i 19 de setembre, i 19 i 21 de novembre de 2008 a la plaça del Regne.

Exp. J-120/08.- Sol·licitud de Zoilo Martínez Gregori, per a ocupar la via pública amb taules i cadires, en la vorera del carrer Polinyà, núm. 10, bar Cazoil.

Exp. J. 121/08.- Sol·licitud de la falla Caputxins, per a tancar al trànsit el carrer la Pau, el dia 22 de juny de 2008.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Gema Bañuls Climent de realització d’horari flexible.

Exp. 85/08.- Proposta de la Delegació de Recursos Humans d'Oferta d'Ocupació Pública per al 2008.

SANITAT

Exp. 22/C/08.- Denúncia d’insalubritat d’una vivenda sítia en el c/ Josefina Piera núm. 2, porta 20.

SECRETARIA

Exp. P-078/08.- Inici d’expedient de contractació i aprovació del plec de condicions per a la subhasta del subsòl siti a l’av. Luis Suñer.

Exp. P-081/08.- Cessió d’ús en precari a la “Falla Plaça Germanies”, d’un immoble municipal siti en la plaça Germanies (U-0570 de l’Inventari Municipal).

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 200/05. Sol·licitud de segona pròrroga del contracte “Explotació del bar la Muntanyeta d’Alzira”.

Exp. 237/08. Contractació del servei de manteniment del sistema instal·lat per a la gestió de l’estació meteorològica del servei de manteniment de la predicció meteorològica en la pàgina web de l’Ajuntament.

Exp. 244/08.- Contractació del Servici de Manteniment de l’equip informàtic Municipal corresponent a quatre impressores, per 1 any.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 435/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Agustín Minguez Brines. Objecte: Tancament de parcel·la i instal·lació per a reg per goteig en parcel·la 149 polígon 22 partida les Plantades.

Exp. 4.0.0.1. 2298/08.- Sol·licitud de devolució d’aval bancari per obres consistents en la construcció de deu vivendes unifamiliars adossades en Illa 13 d'Urbanització “El Racó”. Sol·licitant: Grupo Inmobiliario de Promoción de Alzira, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 1665/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Expoangil, S.L. Habilitació de local comercial per oficina i comerç a la menuda de maquinària per a hostaleria en carrer Requena, núm. 46 i carrer Trinidad Redal s/n.

Exp. 4.1.2.0. 1921/08.- Modificació de llicència d’obres per a l'enderroc i posterior construcció de 8 vivendes i garatges en carrer Guerriller  Romeu i carrer Sant Vicent de Paul, núm.. 36 i 38. Sol·licitant:: Promociones Creu del Cardenal, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 2557/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Hermanos Martínez Escolano, C.B. Instal·lació d’un sistema d’energia solar fotovoltaica de 32 kw de potència nominal sobre superfície de coberta d'una nau industrial ubicada en polígon industrial Mercat d’Abastos, núm. 650.

Exp. 4.1.2.0. 2768/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: Injobert, S.L. Instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa de 28 kw en carrer Arquitecte Joan Guardiola, s/n, cantonada amb carrer partida Materna del polígon industrial “Q”.

Exp. 4.1.3.0. 1344/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Jorge Ull Armengol. Peluqueria al c/ Gandia, núm. 3.

Exp. 4.1.3.0. 1790/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Servitaver ETT, S.L. Oficina a l’av. del Parc, núm. 19.

Exp. 4.1.3.0. 2111/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Peris Clari, S.L. Sabateria a l’av. Sucro, núm. 3.

Exp. 4.1.3.0. 2400/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Patricia i Laura Gracia Martínez. Peluqueria al c/ Benimodo, núm. 3.

Exp. 4.1.3.0. 2493/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Celia Jiménez López. Activitat d’oficina i magatzem de material elèctric al c/ José Gil Terrón, núm. 2.

Exp. 4.1.3.0. 2683/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Rebeca Mont Ferrer. Comercial tèxtil al detall al c/ Correus, núm. 6-baix.

Exp. 4.1.3.1. 2450/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Javier Clari Enguix. Taller de pròtesi dental al c/ Albuixarres, núm. 3-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1161/05.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Cartonajes Unión, S.A. Ampliació d’indústria de muntatge de caixes de cartó ondulat al Polígon Industrial Fracà, naus 5 i 6.

Exp. 4.1.3.2. 2841/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Tendes Osmar 2000, S.L. Activitat de botiga de roba de xiquets al c/ Major Santa Caterina, núm. 9.

Exp. 4.1.3.2. 83/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Sociedad de Prevención Asepeyo, S.L. Activitat de centre de prevenció de riscos a l’av. Luis Suñer, núm. 26-baix.

Exp. 4.1.3.2. 148/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Distribución de Productos y Accesorios de Peluquería Grup Dimax, S.L. Magatzem de productes de perruqueria al c/ Salvador Lacasta, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 153/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Rafael Vila Tello. Activitat de clínica dental al c/ Hort dels Frares, núm. 66, baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 165/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Funeraria Paquita, S.L. Forn-crematori a la ctra. d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 168/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Alejandro Valls Benavent. Clínica dental al c/ Pere Esplugues, núm. 6-baix.

Exp. 4.1.3.2. 329/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Alzimarbre CR, S.L.L. Activitat d’indústria manufacturera de marbre, granit i derivats al Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.2. 897/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Ajuntament d’Alzira. Mercat minorista a la pl. Capella de la Sang i c/ Sang.

Exp. 4.1.3.2. 1474/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Monsolar Ingeniería, S.L. Taller i magatzem de material per a instal·lacions d’energies renovables a l’av. Dret de Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.3.3. 647/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: M. José Sayol Alcañiz. Comerç de regals i complements per a la llar al c/ Mestre Palau, núm. 6.

Exp. 4.1.3.3. 2653/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Rosario Ibáñez Vidal. Venda d’articles de tèxtil, llar i peces interiors al c/ Colón, núm. 32-baix.

Exp. 4.1.3.8. 2751/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Steel-San, S.L. Taller de fusteria metàl·lica al c/ Iben Jafadja, núm. 17.

Exp. 4.1.5.1. 2247/08.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitjaneres sítia al carrer Sant Antoni, núm. 52. Sol·licitant: Mireia Vila Miralles.

Exp. 4.2.2.0. 2527/08.- Informació urbanística sobre parcel·la sítia al carrer Josep Piera Montagud de la Barraca d’Aigües Vives. Sol·licitant: Marquesado 2000, S.L.

Exp. 4.2.3.0. 2573/08.- Certificat urbanístic per obtenció de qualificació provisional VPO d’edifici plurifamiliar de 40 vivendes al carrer Sueca, illa de cases M7, parcel·les 57-70 del Sector Tulell. Sol·licitant: Primor Urbana, S.L.

Exp. 4.2.3.0. 2755/08.- Certificat urbanístic per obtenció de qualificació provisional VPO d’edifici situat a les parcel·les 144 i 145, illa de cases M15, del Sector Tulell. Sol·licitant: Projumar, S.A.

Exp. 4.2.3.0. 2766/08.- Certificat urbanístic per obtenció de qualificació provisional VPO d’edifici situat en parcel·la 67B, illa de cases M7, del Sector Tulell. Sol·licitant: Inveratlantico 2000, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 2812/08.- Ordre d’Execució. Mal estat de vies públiques a conseqüència de l’execució d’obres als carrers Maria Moliner, Prior Morera, Clara Campoamor i Dolors Ibarruri. Responsables: Gestiona Obras y Proyectos, S.L.L. y Alziclari Construcciones, S.L.

Exp. 7.1.0.0. 333/98.- Sol·licitud d’impossibilitat d’execució material de la Sentència núm. 1369, de data 13 d’octubre de 2003, del Tribunal Superior de Justícia contra acord plenari de data 29 de Juliol de 1997, Aprovació del Programa d’Actuació Integrada R.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

 

LA ALCALDESA

0 comentarios