Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL BLOC D’ALZIRA SOL.LICITA LA POSADA EN MARXA D’UN PLA MUNICIPAL DE LLOGUER DE VIVIENDA PER A LA CIUTAT EN 2009

EL BLOC D’ALZIRA SOL.LICITA LA POSADA EN MARXA D’UN PLA MUNICIPAL DE LLOGUER DE VIVIENDA PER A LA CIUTAT EN 2009

És el moment que la nostra ciutat compte ja amb aquest servei

 

No hi ha dubte que el mercat immobiliari ha canviat els últims mesos i l'ajuntament d'Alzira s’ha d'adaptar a aquesta nova situació. La vivenda en règim de lloguer és l'opció que està sent recolzada pel govern central i també l'autonòmic. 

Hi ha moltes ciutats que han posat ja en marxa als seus ajuntaments agències municipals de lloguer per facilitar l'accés a la vivenda dels col·lectius més necessitats com són els joves, famílies monoparentals, immigrants, jubilats...) amb serveis integrals de suport tant per als propietaris com per als inquilins. 

El col·lectiu del Bloc d’Alzira considera que és el moment que la nostra ciutat compte ja amb aquest servei que ajude a gestionar el marcat del lloguer, en col·laboració amb la iniciativa privada existent en la nostra ciutat, amb la creació d'un Consell Assessor. 

Per tot això, elevem la sol·licitud a l'equip de govern de la constitució i posada en marxa de l'Agència Municipal de Lloguer per al pròxim exercici 2009, la constitució del Consell Assessor i la dotació al pròxim pressupost de la partida econòmica per a la seua posada en marxa, amb la firma dels convenis necessaris de col·laboració amb el Ministeri de Vivenda, l’Agencia Valenciana d’Habitatge així com les agències immobiliàries, col·legis professionals, promotors, sindicats, ONG i la resta de col·lectius afectats.

 

      Carles Aranda Mata

Regidor del BLOC Nacionalista Valencià

0 comentarios