Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

PLENO Nº 2/2009 – AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

PLENO Nº 2/2009 – AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

Sessió extraordinària 17 de febrer de 2009 (18:00 hores)

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-5-1107.- Ordenació de gastos número 5/09, d’exercicis anteriors.

Exp. 2008-20-1100.- Dació de compte del decret número 10/09, d’Intervenció, d’aprovació de l’expedient de liquidació del Pressupost General de l’exercici 2008.

Exp. 2009-03-1100.- Dació de compte del decret número 11/09, d’Intervenció, sobre incorporació de romanent de l’exercici anterior al Pressupost General de l’exercici 2009.

Exp. 2009-05-1102.- Operació de crèdit prevista en el Pressupost General de l’exercici 2009 per a finançament d’inversions.

Ratificació de l’adhesió al projecte impulsat per la Diputació de València al programa provincial “Sona la Dipu, València Província WIFI” i aprovació del model de conveni.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 445/06.- Modificació del contracte de la gestió del Servei Integral de Neteja Urbana d’Alzira.

La alcaldesa

0 comentarios