Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL BLOC VEU UN DESGAVELL URBANÍSTIC LA MODIFICACIÓ DEL PGOU QUE AFECTA A LA PLAÇA MAJOR D’ ALZIRA

EL BLOC VEU UN DESGAVELL URBANÍSTIC LA MODIFICACIÓ DEL PGOU QUE AFECTA A LA PLAÇA MAJOR D’ ALZIRA

El Bloc s’ha mostrat totalment en contra d’una modificació que només busca el benefici econòmic d’uns pocs propietaris front a l’interès general d’Alzira  

Després de conèixer les al·legacions presentades pels particulars a la modificació del puntual del PGOU que afecta a la plaça Major, el Bloc d’Alzira acordà a l’última reunió de l’executiva considerar “no justificades i que únicament busquen beneficiar als actuals propietaris dels solars i de les vivendes confrontants amb la plaça Major, de gran valor econòmic.”

En una reunió mantinguda amb diferents veïns i propietaris que havien presentat al·legacions en el tràmit d’informació pública, l’alcaldessa Elena Bastidas no ha desistit de modificar el PGOU en aquesta important zona de la ciutat, malgrat que el canvi suposarà un vertader desgavell en tota l’illa objecte de modificació. Recordem que el canvi permetrà elevar fins a 21 metres, planta baixa més quatre altures i cambra, les edificacions dels carrers Hort del Frares fins al carrer Pérez Galdós.

Així els propietaris que actualment compten amb vivendes o negocis han al·legat que limitar la profunditat dels solars a 15 m. deixaria fora d’ordenació els edificis tan singulars com el de Bancaixa, entre altres existents i afectats per la modificació, pel que el tècnic municipal ha optat per deixar a lliure decisió de cadascú la possibilitat de mantenir el que ja està construït en tot el solar o optar per la nova altura autoritzada de 21 metres.

Tot açò trenca amb l’idea de l’Alcaldessa quan presentà aquesta iniciativa de que es pretenia homogeneïtzar tota la façana igualant les altures, doncs ara no existeix garantia d’ açò al quedar al criteri de cada propietari.

Basant-se en la importància que té per al futur la conservació de la plaça Major per l’estètica dels edificis i per conservar elements catalogats, l’executiva del Bloc s’ha mostrat totalment en contra d’una modificació que només busca el benefici econòmic d’uns pocs propietaris front a l’interès general d’Alzira, i que a més a més no té cap compensació pel canvi normatiu.       

Carles Aranda Mata

Regidor del BLOC Nacionalista Valencià

0 comentarios