Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

I CONCURS DE FOTOGRAFIA “PAISATGES D’AIGUA AL XÚQUER: CARA I CREU”

I CONCURS DE FOTOGRAFIA “PAISATGES D’AIGUA AL XÚQUER: CARA I CREU”

Els paisatges d’aigua són la metàfora i el reflex de la saviesa en la manera de relacionar-nos com a societat amb la naturalesa. Mitjançant aquest concurs de fotografia volem fer una primera crònica visual i emocional de l’espai hídric a la conca del Xúquer reflectint la cara i la creu d’aquesta relació dinàmica i canviant amb els nostres ecosistemes fluvials. 

Bases del concurs

Hauran de ser obres fotogràfiques originals no premiades en cap altre concurs tampoc no han d’haver estat publicades.

Les fotografies, en blanc i negre o en color, hauran de ser presentades en suport de paper fotogràfic amb una mida no inferior a 18 cms. x 24 cms. ni superior a 30 cms. x 40 cms.

Cada autor podrà presentar fins un màxim de 5 fotografies originals.

Addicionalment, s’haurà d’adjuntar un CD-ROM amb les fotografies en format .jpg.

Les obres es podran lliurar personalment o mitjançant enviament per correu certificat o missatgeria en la manera establerta en el punt anterior.

Es podrà dipositar en el següent establiment col·laborador durant el seu horari comercial: La Llibreria, C/ Horts dels Frares, 6. Alzira. També per correu o missatgeria a: J.M. Morató. “Concurs de Fotografia Xúquer Viu”. C/Dos de Maig 26,1ª. 46250 - L’Alcúdia.

La data límit per al lliurament de les obres serà el 28 de febrer de 2008.

Personalment als establiments col·laboradors fins les 20 hores del 28 de febrer de 2008.

Els premis constaran de les següents dotacions econòmiques: 1r premi: 600 euros. 2n premi: 300 euros. 3r premi: 150 euros. Mencions especials: 50 euros.

El Jurat estarà composat per professionals del món de la fotografia, per membres de Xúquer Viu i persones que es troben lligades a la gestió i/o defensa dels ecosistemas aquàtics de la conca fluvial del Xúquer.

Les obres seleccionades juntament amb les premiades seran exposades a la Sala d’Exposicions del Jardí Botànic de la Universitat de València des del 3 d’abril de 2008 fins el 25 de maig de 2008.

Els interesats poden consultar les bases completes en: http://www.xarxadelaiguaclara.org/

0 comentarios