Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Prueba Amazon Prime 30 días gratis

XVI CONCURS DE CARTELLS DE L’ESCOLA D’ESTIU A ALZIRA

XVI CONCURS DE CARTELLS DE L’ESCOLA D’ESTIU A ALZIRA

Els treballs s’exposaran a la Casa de la Cultura, del 7 al 17 de maig

 

BASES

1-Podran participar  tots els jóvens des dels 14 fins als 30 anys, inclusivament.

2-Les dimensions dels cartells seran de 60 x 40 cm.

3-Els textos ( en valencià) han de ser “XXV ESCOLA D’ESTIU A ALZIRA”, de l’1   al 30 de juliol de 2009”.

4-Els cartells seran de tècnica lliure, a tot color, i hauran de ser originals i inèdits. Cal presentar-los sobre un suport de cartó ploma, per a fer factible l’exposició.

5-Presentació: Els originals hauran de presentar-se al Centre d’Informació Juvenil, c/ Escoles Pies, 4. 46600 Alzira (València).

6-Termini: Els originals podran presentar-se fins al dia 17 d’abril de 2009.

7-Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres, sense signatura però amb un lema al dors, que s’ha de repetir en un sobre tancat, a l’interior del qual cal que figuren les dades personals de l’autor (nom complet, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI).

8-Hi haurà un 1r. premi de 500 € i diploma, i un accèssit de 250 € i diploma. Als premis els seran aplicades  les retencions tributàries pertinents.

9-El jurat serà nomenat per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alzira. La decisió del jurat serà inapel·lable, i es farà pública a la Casa de la Cultura, el dia 7 de maig a les 20.00 hores. Al mateix temps es procedirà al lliurament del premi i a la inauguració de l’exposició.

10-Els treballs s’exposaran a la Casa de la Cultura, del 7 al 17 de maig.

11-Els treballs no premiats podran ser retirats en el transcurs d’un mes natural des del dia d’acabament de l’exposició. Transcorregut este termini, els originals  no  retirats passaran a lliure disposició de l’Ajuntament, i els autors perdran els drets.

12-L’Ajuntament es reserva els drets d’edició i ús del treball guanyador.

13-El premi podrà declarar-se desert.

14-El fet de participar suposa l’acceptació d’estes bases.

 

Foto: Carolina Lillo, concejala de Juventud, con la ganadora del accésit del año pasado y su cartel

0 comentarios