Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Auriculares inalámbricos Logitech 33,60 € 90 € -63%

JUNTA DE GOVERN Nº 7/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 20 DE FEBRER DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 27 de desembre del passat any 2007. Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.1.0. 418/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant Telefónica de España, S.A.U. Obres d’instal·lació de pal de fusta en la Partida Solana de la Barraca d’aigües Vives. Exp. 4.1.2.0. 2613/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Promocions Immobiliàries Ambrosio Soria, S.A. Construcció d’edifici plurifamiliar de 42 habitatges, locals comercials i aparcaments en carrer Joanot Martorell, s/n, parcel·la x1, Illa de cases 6 del Pla Parcial de Millora del Sector Tulell. Exp. 4.1.2.0. 1919/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: Alzira Parc Industrial, S.A. Investigació d’aigües subterrànies per l’abastiment del polígon industrial “El Pla”, parcel·la 19, polígon 1. Exp. 4.1.2.0. 1031/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Xúquer Habitat, S.L. Construcció d’edifici de tres vivendes i local comercial en carrer Curtidos, núm. 23. Exp. 4.1.2.0. 1342/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Pedro Aparicio Agueda. Construcció de vivenda unifamiliar en carrer Enrique Serra, núm. 47A de la Barraca d’Aigües Vives. Exp. 4.1.2.0. 1555/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Angels López García- Antón. Substitució parcial de coberta i habilitació de dos vivendes en carrer Sant Vicent Ferrer, núm. 6. Exp. 4.1.2.0. 1815/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vaf Urbana, S.L. Construcció d’altell i habilitació de local comercial sense ús específic en carrer Hort dels Frares, núm. 21. Exp. 4.1.2.0. 1831/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Glòria Hidalgo Machirant. Substitució parcial de coberta en carrer Albuixarres, núm. 28. Exp. 4.1.2.0. 1937/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Comunitat de Propietaris carrer Tetuán, núm. 64. Instal·lació de muntacàrregues en edifici de vivendes situat al carrer Tetuán, núm. 64. Exp. 4.1.2.0. 2008/08.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció de 33 vivendes, un estudi, locals comercials i soterrani per aparcaments en carrer La Sang, Plaça Capella de la Sang. Exp. 4.1.3.0. 2429/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Fbex Promo Inmobiliaria, S.L. Oficina immobiliària al c/ Ramón y Cajal, núm. 46-baix. Exp. 4.1.3.0. 557/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Prosegur Activa España, S.L. Oficines a l’av. Hispanitat, núm. 8, baix-esquerra. Exp. 4.1.3.0. 1284/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: M. Teresa Prats Oltra. Saló de bellesa al c/ Cardenal Vera, núm. 61-baix. Exp. 4.1.3.0. 1704/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Francisca Concepción Timor Vendrell. Oficina al c/ Albuixarres, núm. 4, accés des de c/ Santocildes. Exp. 4.1.3.0. 1911/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Arait Multimedia, S.L. Oficina d’administració al c/ Requena, núm. 44, esc. 1, porta 3C. Exp. 4.1.3.1. 2739/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Euro Élite Decoración, S.L. Comerç al detall de pintures i decoració a l’av. Vicent Vidal, núm. 50. Exp. 4.1.3.1. 235/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: General Óptica, S.A. Òptica, en c/Bernardo Montalvà,  1. Exp. 4.1.3.2. 975/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Urende, S.A. Exposició i venda al detall d’electrodomèstics al Polígon Industrial PPI-01, unitat d’execució 011, parcel·la B6. Exp. 4.1.3.2. 1035/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Carpintería Metálica Monzonís, S.L. Taller de tancaments metàl·lics (carpinteria metàl·lica) al c/ Professor Gual Camarena, s/n, Polígon Industrial “Q”. Exp. 4.1.3.2. 1711/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Ramón Florencio Cubas Gorricho. Activitat de depòsit particular de caravanes i atraccions de fira en repòs a l’av. Democràcia, nau 5A. Exp. 4.1.3.2. 1712/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Levantina de Monocopas, S.L. Activitat d’indústria de fabricació de morters monocapes a l’av. Democràcia, nau 24 A. Exp. 4.1.3.3. 767/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Patricia Mónica Murga. Café-bar al c/ Saludador, núm. 3. Exp. 4.1.3.3. 950/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: M. Isabel Martínez Marín. Quiosc al c/ Xúquer, núm. 76-baix. Exp. 4.1.3.3. 1522/08.- Renúncia a la sol·licitud de canvi de titularitat de llicència municipal d’activitat per a la venda d’articles de regal i decoració al c/ Calderón de la Barca, núm. 5. Sol·licitant: Abolengo Interiores, S.L. Exp. 4.1.3.3. 1703/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Llavadors Més que Net, S.L. Autoservici de rentat de vehicles a la Ctra. Albalat, núm. 20. Exp. 4.1.3.8. 1297/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: BP Lorries, S.L.U. Taller de fabricació i reparació de carrosseries per a vehicles industrials al Polígon Industrial núm. 1, c/ Teixidors, illa de cases 6, parcel·la A-1. Exp. 4.1.3.8. 1573/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Pascual Gallego Oviedo. Taller mecànic i venda de serres al c/ en Projecte (junt a l’estació). Exp. 4.1.5.1. 2048/08.- Llicència municipal de primera ocupació parcial (fase I) per edifici situat a la Plaça Capella de la Sang, San Bernat, c/ Sang, c/ Llaurí i c/ L’Empar. Sol·licitant: J. Llopis Vidal, S.A. Exp. 4.1.5.2. 1897/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a l'Avinguda Sants Patrons, núm. 30-2-4. Sol·licitant: Dolores Sanchis Corbera. Exp. 4.2.2.0. 1538/08.- Informació urbanística sobre nau industrial sítia al carrer General Espartero, cantonera carrer Comerç, núm. 2 i 4. Sol·licitant: Gestoria Asesoria Macias, S.L. Exp. 3.2.3.1. 1791/08.- Proposta modificació de contracte de l’obra “Condicionament acústic Gran Teatre”. Contractista: Talent, S.L. Exp. 7.4.0.0.- 1760/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Fernando Domínguez Gimeno, vivenda situada al carrer Requena, 54-3-18. Exp.- 7.4.0.0.- 1792/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Ibrahim Quarchouf, vivenda situada al carrer Cardenal Vera, 25-4-8. Exp. 7.4.0.0.- 1794/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Mbaye Sow, vivenda situada al carrer Jaume d’Olit, 15-1-4. Exp. 7.4.0.0.- 1824/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Héctor Rubert Pérez i Rebeca Pelechano Bó, vivenda situada a l’Avda. Hispanitat 7-4-11. Exp. 7.4.0.0.- 1833/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Francisco Javier Ros Pérez i Erica Ballesteros Picó, vivenda situada  al carrer Doctor Just 6-4-7. Exp. 7.4.0.0.- 1840/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Rubén Llinares Peiró i Vanesa García Herrero, vivenda situada al carrer Clara Campoamor 2-3-9. Exp. 7.4.0.0.- 1842/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per José Miguel Sánchez Sánchez i Rosa Mengual Perepérez, vivenda situada al carrer Josep Todolí Cucarella, 24-4-7. Exp. 7.4.0.0.- 1854/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Rubén Carrascosa Palau i Natalia Arnau Celades, vivenda situada al carrer Requena 52-6-32. Exp. 7.4.0.0. 1857/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Alan Picot Salom  i Vanesa Gómez Montalva, vivenda situada al Carrer Norte  18-1-1 Exp. 7.4.0.0.- 1941/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Adolfo Olivares Peris i Ivana Ripoll Enguix, vivenda situada  al carrer Dolores Ibarruri, 8-2-5. Exp. 7.4.0.0. 1953/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Laura Soriano Hurtado- vivenda situada al carrer Clara Campoamor 2-1-2.

RECURSOS HUMANS

Exp. 42/08.- Proposta d’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball d’oficial de Servicis Múltiples d’Agricultura. Exp. 43/08.- Proposta d’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball d’Auxiliar de Servicis en la Biblioteca. Exp. 46/08.- Proposta d’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a proveir sis places d’Agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de la Corporació, quatre pel torn lliure i dos pel torn de mobilitat. Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de José Llucián Sanz d'informació sobre la seua situació administrativa en este Ajuntament. Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Juan Carlos Sala Corts de revisió del complement de destinació pel transcurs de dos anys des de la presa de possessió.

IDEA

Dació de compte finalització del Taller de Formació i Inserció Laboral (T.FIL dones): "Informàtica d'Usuari", exercici 2007. Dació de compte finalització del Taller de Formació i Inserció Laboral (T.FIL menors 25 anys): "Auxiliar d'Infermeria en Geriatria" exercici 2007. Dació de compte finalització del Curs de Formació Professional Ocupacional: "Horticultor", exercici 2007. Dació de compte finalització del Programa INEM Agrícola "Reparació de camins, barrancs públics i millores mediambientals (Fase II any 2007). Sol·licitud de subvenció dins del Programa Europeu Urbact II per al desenvolupament del Projecte Europeu de Xarxes de Cooperació Interregional "New Approaches In Supporting Local Employment" (Nous acostaments al suport de l'ocupació local) liderat per la ciutat de Neapoli (Grècia).

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 226/04.- Modificació del contracte del Servei de Neteja de col·legis públics de l’Ajuntament d’Alzira. Exp. 491/06.- Escrit de Ricardo Montalvá Fenollosa, amb representació de l’Associació Comarcal d’Industrials Firers de la Ribera Alta”, sol·licitant la devolució de la garantia definitiva per finalització del contracte “Instal·lació de les parades d’atraccions i de venda en la Fira de Nadal 2006-2007”. Exp. 13/08. Inici expedient de contractació per procediment negociat del “Servici regular de missatgeria a la capital de la correspondència dirigida a les administracions públiques”. Exp. 42/08. Escrit d’Aigües de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

POLICIA LOCAL

Exp. J-21/08.- Sol·licitud de la falla Plaça Malva, per a realitzar una festa infantil el dia 24 de febrer de 2008. Exp. J-22/08.- Sol·licitud de AFARADEM per a cremar una falla el dia 14-03-07, en la plaça del Sufragi. Exp. J-23/08.- Sol·licitud de PRO-SUB per a realitzar una festa fallera el dia 2 de març de 2008. Exp. J-25/06.- Sol·licitud de la Xunta de Germandats i Confraries per a realitzar la XVI Jornada d'Exaltació del Tambor i el Bombo en Alzira el dia 8 de març de 2008. Exp. J-26/08.- Sol·licitud del Hospital Aguas Vivas S.A. per a ubicar senyalització informativa d'orientació. Exp. J-27/08.- Sol·licitud de la falla del Mercat, per a realitzar una festa rociera el dia 24 de febrer de 2008.10

SANITAT

Exp. 15/C/08.- Denúncia per Insalubritat d'una vivenda sítia al carrer Alonso d’Ojeda núm. 4, núm. 1 i Travessia Alonso d'Ojeda. Exp. 18/C/08.- Solar Insalubre siti a la plaça del Forn, ple de brutícia i sense tancar. Exp. 13/C/08.- Denúncia sobre Insalubritat de tres vivendes síties a la plaça Menéndez Pelayo, núms. 5, 7 i 9. Exp. 14/C/08.- Denúncia sobre l'estat d'insalubritat d'una vivenda sítia al carrer Núñez de Balboa, núm. 13 i carrer Juan Sebastián el Cano, núm. 23. Exp. 12/C/08.- Denúncia d'una casa en estat insalubre sítia al carrer Doctor Ferrán, núm. 2. Exp. 10/C/08.- Vivenda Insalubre al carrer Juan Sebastián el Cano, núm. 5. Exp. 17/C/08.- Denúncia efectuada per la Comunitat de Veïns del carrer Pare Castells, escala, núm. 1. Exp. 11/C/08.- Denúncia de l'estat d'Insalubritat d'una vivenda sítia al carrer Sant Quintín, núm. 1. Exp. 20/C/08.- Vivenda Insalubre al carrer Magdalenes, núm. 3.

CULTURA

Exp. 08/082.43.- Subvenció anual a la Junta de Germandats i Confraries de Setmana Santa d'Alzira Exp. 08/071.43.- Subvencions a comissions falleres que no disfruten de casal faller cedit per l'Ajuntament. Exp. 08/091.54.- Gasto per la realització del primer Màster Class de Spin-bike, el dia 23-02-2008. Exp. 08/070.14.- Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs per a la contractació, per mitjà de procediment obert, del subministrament i instal·lació de mitjans audiovisuals en les noves instal·lacions del Museu Municipal. Exp. 08/093.14.- Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació, per mitjà de procediment negociat, del subministrament del mobiliari en les noves instal·lacions del Museu Municipal de l'Ajuntament d'Alzira.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/057.- Prorroga del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l’Ajuntament d’Alzira per al desenvolupament del Programa Major a Casa. Exp. 07/115.- Interposició de recurs de reposició contra la resolució de la Direcció General d’Integració dels Immigrants, denegatòria de la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament d’Alzira a l’empara de l’Orde TAS/2039/2007, de 4 de juliol. Exp. 08/034.- Prestacions Econòmiques Reglades PER any 2008. Exp. 08/035.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili. Exp. 08/037.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-06-1107.- Ordenació de gastos núm. 6/08. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.  

LA ALCALDESA 

0 comentarios