Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

L’EXECUTIU EUROPEU S’INTERESSA PEL MEDIEVO

L’EXECUTIU EUROPEU S’INTERESSA PEL MEDIEVO

Es pot intervindre per impedir que la Generalitat aprove el Pla Parcial Modificatiu del Sector Medievo i, que de fer-ho, interposaran davant del Tribunal Superior Europeu una nova denuncia contra el regne d’Espanya per infracció de la Directriu 2004/18/CE de contractació pública  

Tan sols dos minuts escassos tingué el portaveu de Salvem la Casella, mostrant l’acord municipal a la ma, per a informar a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu sobre les repercussions de l’aprovació del Medievo.

Malgrat açò es considera molt positiu ja que membres de la Comissió Europea presents agraïren obtindre proves del incompliment per part de les autoritats valencianes als requeriments comunitaris.

Malgrat les queixes dels eurodiputats Hamerstein i Sornosa, el president de la Comissió, que havia decidit limitar el temps als peticionaris, inflexiblement ferm, impedí sobrepassar-lo. De la intervenció, preparada per a cinc minuts, sols es pugué llegir el primer punt, en el que comunicàvem les novetats.

La contestació a l’anterior resposta, en la que s’argumentava en base als articles infringits de les Directrius Europees de Contractació Pública, d’Avaluació Ambiental i d’Habitats, es lliurà per escrit al secretari de la Comissió, per a que s’incorporara a l’expedient.

Esgotat el temps dels peticionaris i després d’un primer torn d’eurodiputats, el president donà la paraula als representants de la Comissió Europea, aquests explicaren la situació de les denuncies interposades per l’executiu comunitari contra l’estat espanyol per la situació d’indefensió creada entre els propietaris de la comunitat valenciana per l’aplicació de la LRAU; i l’actitud del govern valencià, que malgrat haver estat requerit per derogar-la, l’ha substituint per la LUV que pateix d’idèntica manca de garanties i que segueix aprovant projectes que infringeixen les Directrius.

Anunciant que, acabada la reunió, intentaria entaular conversacions amb els peticionaris per recavar informació sobre la situació actual.

En acabar la reunió i iniciar-se les salutacions d’acomiadament, el representant de la CE cercà al representant de Salvem la Casella i s’apropà demanant informació sobre l’acord que aprovà el Medievo, i en comprovar els seus termes ens demanà que li’l facilitàrem per estudiar la interposició d’una nova denuncia per infracció comunitària.

Si aquella era per la no retirada de la LRAU i la LUV, aquesta seria per aprovar projectes en base a una llei per la que s’està denunciat per contravenir la Directriu Comunitària.De les paraules del funcionari, entenem que l’Executiu Europeu, intervindrà per impedir que la Generalitat aprove el Pla Parcial Modificatiu del Sector Medievo i, que de fer-ho, interposaran davant del Tribunal Superior Europeu una nova denuncia contra el regne d’Espanya per infracció de la Directriu 2004/18/CE de contractació pública.Lamentablement Alzira eixirà als papers i no precisament pel comportament exemplar de les seues autoritats. 

Ecologistes en Acció d’Alzira  

Foto (Ecologistes en Acció): membres de la plataforma cívica “Salvem la Casella” i “Ecologistes en Acció d’Alzira” en un plenari municipal recent manifestant-se contra l’aprovació del PAI del Sector Medievo.

2 comentarios

Bernardo -

Es mucha la gente que espera que esto no se lleve a cabo. No destrocemos nuestros valles.

Josep -

Que no es permitixca aquesta barbaritat urbanistica