Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL BLOC CONSIDERA QUE NO QUEDEN MÉS EXCUSES PER A AMPLIAR EL CAMÍ D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ EL RACÓ D’ALZIRA

EL BLOC CONSIDERA QUE NO QUEDEN MÉS EXCUSES PER A AMPLIAR EL CAMÍ D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ EL RACÓ D’ALZIRA

A l'últim ple del mes de juny s’adonà de dues sentències judicials que afecten la paralització de la millora del camí de La Casella com l’únic accés rodat inclòs al PAI d’El Racó. 

D'una banda, el Jutjat del Contenciós núm. 4 de València ha desestimat la demanda del propietari dels terrenys expropiats per a ampliar el camí de La Casella al considerar que és una obra externa al PAI i el seu valor econòmic i situació jurídica no s'equipara als terrenys de la urbanització d’El Racó.

I d'altra banda, el Jurat Provincial d'Expropiació ha fixat el valor dels terrenys expropiats en una quantitat molt inferior a la reclamada pels propietaris afectats.

Basant-se en aquestes dues resolucions tan importants el BLOC li sol·licità a l'Alcaldessa, Elena Bastidas, al no quedar més excuses per a dilatar-ho, l’ampliació d’un camí que utilitzen diàriament un gran nombre de veïns que resideixen a la urbanització d’El Racó . 

El ritme d'edificació d’aquesta urbanització ha segut impressionant per la seua rapidesa i no s’ha acompanyat d’una millora del serveis públics.

Per tot açò, hem demanat a l’Alcaldessa que requerira a l'agent urbanitzador del PAI, la mercantil ECOVI, S.A., per a què executés les obres amb la major celeritat possible pel greu perjuí que s'ocasiona, com ho demostren les fotografies que acompanyem a aquesta nota de premsa, on es pot comprovar l'estretor del camí, el seu mal estat de conservació i les revoltes perilloses. A tot açò s’afegeix l'existència d’esportistes i de vehicles que van i venen de a tot hora de La Casella.

  
 

      Carles Aranda Mata

                          Regidor del BLOC Nacionalista Valencià

0 comentarios