Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Auriculares inalámbricos Logitech 33,60 € 90 € -63%

L'ARENA DEL PATI DEL COL.LEGI PUBLIC LLUÍS VIVES D’ALZIRA HI CONTE UN ALT ÍNDEX DE BACTERIS, ESCHERICHIA COLI, MOLT PERILLOSOS PER LA SALUT DELS MENORS

L'ARENA DEL PATI DEL COL.LEGI PUBLIC LLUÍS VIVES D’ALZIRA HI CONTE UN ALT ÍNDEX DE BACTERIS, ESCHERICHIA COLI, MOLT PERILLOSOS PER LA SALUT DELS MENORS

L’arena utilitzada en este col·legi procedia de la utilitzada a les festes patronals de Sant Bernat del passat mes de juliol de 2008 per al concurs de tir i arrossegament

Que en els últims dies a través dels mitjans de comunicació -Llevant-emv- ens hem assabentat que s’ha analitzat l’arena del pati del Col·legi Public Lluís Vives resultant que hi conte un alt índex de bacteris, escherichia coli, molt perillosos per la salut dels menors. 

Que igualment es fa constar que l’arena utilitzada en este col·legi procedia de la utilitzada a les festes patronals de Sant Bernat del passat mes de juliol de 2008 per al concurs de tir i arrossegament.  

Que l’hi ha un informe elaborat per un pare d’alumne, pel qual es demostra l’existència de contaminació, i a més que la Regidora d’Educació ha ordenat altres anàlisis, però abans de conèixer el seu resultat, ha retirat l’arena de l’esmentat col·legi. 

Que no consta que els altres col·legis, tan públics com privats, s’haja comprovat l’estat de l’arena dels patis i utilitzada pels menors. 

Per tot l’anterior, sol·licite: 

1.- Se’ns informe a la pròxima Comissió Informativa de la situació creada a el Col·legi Lluís Vives d’Alzira: explicant qui va autoritzar la utilització de l’arena del concurs de tir i arrossegament per al pati de l’esmentat col·legi. 

2.- Se’ns done compte del resultat de les anàlisis i proves practicades per l’Ajuntament sobre l’estat de l’esmentada arena i les seues conclusions. 

3.- Es procedisca a analitzar l’estat de l’arena de la resta de col·legis públics i privats d’Alzira. 

4.- S’incoe un expedient informatiu per a depurar possibles responsabilitats en la comissió d’una possible negligència en la decisió adoptada. 

5. Se’ns informe als grups municipals de l’oposició del resultat de les anteriors mesures. 

Carles Aranda Mata

Regidor del BLOC Nacionalista Valencià

Más información (fuente: wikipedia)

Escherichia coli (E. coli). Es quizás el organismo procarionte más estudiado por el ser humano, se trata de una bacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales y por ende en las aguas negras. Fue descrita por primera vez en 1885 por Theodore von Escherich, bacteriólogo alemán, quién la denominó Bacterium coli. Posteriormente la taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia coli, en honor a su descubridor. Ésta y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo. Además produce vitaminas B y K. Es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de Gram, es anaeróbico facultativo, móvil por flagelos peritricos (que rodean su cuerpo), no forma esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa y su prueba de IMVIC es ++--. Es una bacteria utilizada frecuentemente en experimentos de genética y biotecnología molecular.

Foto: Escherichia coli al microscopio

0 comentarios