Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL BLOC PROPOSA A L’AJUNTAMENT D’ALZIRA LA CREACIÓ D’UNA ESCOLA DE TEATRE AMB FONS MUNICIPALS

EL BLOC PROPOSA A L’AJUNTAMENT D’ALZIRA LA CREACIÓ D’UNA ESCOLA DE TEATRE AMB FONS MUNICIPALS

És una alternativa a l'avorriment i als comportaments negatius als que es veuen avocats molts joves

 

Complementant la moció presentada fa uns dies per fomentar el teatre, el BLOC proposa a l’Ajuntament d’Alzira la creació d’una Escola de Teatre amb fons municipals.  

Cal oferir als més joves una iniciativa que pot pal·liar en certa manera la escassa oferta lúdica i d'oci que existeix:  diguem que és una alternativa a l'avorriment i als comportaments negatius als que es veuen avocats molts joves amb manca d'iniciatives que els puguen atraure. Cal remarcar la importància per al jovent d'aprendre, relacionar-se i augmentar els coneixements de la llengua pròpia i altres coneixements i experiències per al creixement personal en general que aporta aquesta tasca.

La creació d'una Escola de Teatre municipal seria complementària i revitalitzant per al teatre amateur que convoca la Junta Local Fallera i què gaudeix de molta acceptació ja que vore a amics i familiars dalt l'escenari és una motivació d'assistència i un orgull molt gratificant. L'aportació essencial d'aquesta iniciativa radica en què l'Escola formaria als alumnes preparant-los per a créixer en aquest art i personalment, i conseqüentment millorant l'espectacle.  A més a més els mateixos alumnes de l'hipotètica Escola aportarien la seua experiència personal al Teatre Faller en els casos en què l'alumne també siga faller i participe del projecte teatral de la seua comissió; sense perdre l'esperança de formar a futurs actors amateurs que es realitzen personalment amb aquest "jobbie", com també a nous professionals.     

Un altre fet positiu d'aquesta iniciativa seria l'aportació que podria fer aquesta Escola al Consistori pel fet de representar com a projecte del mateix curs una o varies obres per any a la ciutat, que suposaria una contribució complementaria a la programació cultural de l'Ajuntament amb el guany que comporta la tasca dels joves i menys joves actors envers el poble.

També cap la possibilitat que les obres de l'Escola siguen contractades per altres entitats públiques o privades, aportant així uns ingressos extraordinaris per seguir finançant les despeses de l'Escola i els seus projectes.

Finalment comentar que l'Escola no sols rep joves ja que l'oferta és extensible a la gent major, la qual també pot participar com un alumne més dins l'estructura i projecte artístic que l'Escola propose i així facilitar les relacions entre gent de diferents edats i la millora de l'autoestima tant dels majors com dels joves. Autoestima que, en general, pareix ser està molt baixa a les societats modernes i que afecta principalment al jovent. Difícilment trobarem una aportació més sincera, real i positiva que esta a un preu tan barat  i que busca l'apropament d'aquest art a la gent, entre altres coses, al palesar els seus beneficis socials i personals.

Francesc Camarasa

Membre del col·lectiu del BLOC a Alzira

 

2 comentarios

Carlos -

De veritat que la gent d´Alzira vol aprendre Teatre? Diferents grups han oferit i ofereixen cursos de teatre per a menuts i adults i l´experiència demostra que molt poca gent accedeix a ells. A aquestos cursos s´apunta molt poca gent, i no perquè no es faça plubicitat, que s´en fà i prou, simplement perquè la gent no està interessada. No tenim que confondre falles en interés per l´aprenentatge teatral. Les falles són un món a part, molt respectable, però que no s´utilitzen les falles i el seu concrus de teatre per a dir que Alzira necessita una escola, no té que veure una cosa amb l´altra. Clar que estaria bé que Alzira tinguera una Escola de Teatre, però l´experiència ens diu que últimament, s´han realitzat cursos de teatre d´iniciació i d´altres àmbits(Pallasenda, La Tarumba) i la gent no ha respost com caldria. Es per això que crec que més que una demanda popular és un heina política.

Carolina -

Tal vegada alguns dels regidors podriem ensenyar alli...