Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 1/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 1/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 7 de gener de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL – Sol·licitud de Gisela Galán Palomares de modificació d’horari per necessitats de treball.

Exp. 346/08 a 350/08.- Ratificació de l’acta de selecció dels professionals per al programa de ciutadania en igualtat.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.1.4.0. 1394/08.- Sol·licitud de llicència per la tala de palmera de Josefa Domínguez Sánchez.

Exp. 6.0.0.1. 3909/08.- Dació compte del Decret núm. 99 d’ Urbanisme-Medi Ambient sobre al·legacions a l’expedient sancionador 1137/08 per denúncia de caça.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1973/08.- Sol·licitud devolució de fiança en concepte de garantia per obres de sanga per a la instal·lació de línia soterrània de mitja tensió trifàsica en c/ Pare Pompili Tortajada, núm. 10, 12,14, 16 i 18. Sol·licitant: Residencial Las Torres, COOPV.

Exp. 4.1.1.0. 1974/08.- Sol·licitud devolució de fiança en concepte de garantia per obres de sanga per a la instal·lació de línia soterrània de baixa tensió trifàsica en c/ Pare Pompili Tortajada, núm. 10, 12,14, 16 y 18. Sol·licitant: Residencial Las Torres, COOPV.

Exp. 4.1.1.0. 2205/08.- Llicència d’obres menors. Sol.licitant: Bernardo Sarió Damià. Tancament de bassa i reparació d’esvorancs i clavills en polígon 26, parcel·la 31 de la Barraca d’Aigües Vives.

Exp. 4.1.1.0. 3203/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Vent Ecològic, S.L. Obertura de sanga i estesa elèctrica per a dotar d’electricitat a l’edifici siti al carrer Verge de la Murta, carrer José Cucarella i carrer Venècia.

Exp. 4.1.2.0. 876/07.- Sol·licitud de canvi de titularitat en llicència d’obres per a l’enderroc i posterior construcció d’edifici per a oficines i local comercial sense ús en carrer Santa Teresa núm. 19-21 i 23. Sol·licitant: Bernardo Carrió Carrascosa.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

 

0 comentarios