Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Ventilador de techo 39,98 € 104,98 € -62%

JUNTA DE GOVERN Nº 2/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 2/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 14 de gener de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/005.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

Exp. 09/006.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 01/09.- Donació de dues Tesis Doctorals per a la Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Municipal.

CULTURA

Exp. 08/351.94.- Conveni per a la Compensació Financera, a subscriure entre l'Agència Valenciana de Turisme i l'Ajuntament d'Alzira.

Exp. 09/004.23.- Classes de valencià i castellà per a alumnes estrangers.

Exp. 09/005.17.- Classes de valencià per a funcionaris i empleats municipals.

IDEA

Resultat del servei de borsa d’ocupació desembre 2008.

Dació de compte de l’aprovació de la subvenció “Romanent INEM Agrícola 2008” sol·licitada al Speeder al desenvolupament del programa “Millora d'infraestructures i recursos amb incidència en el sector agrari (Any 08 Fase II) per import de 17.672,43 € i de la contractació.

Exp. 32/08.- Aprovació subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a realització de PIE MOTIVA’T per import de 180.000 € i tràmits per al seu inici.

Dació de compte de l’inici de la segona Fase del Taller de formació per a la contractació: Fontaneria.

POLICIA LOCAL

Exp. J-01/09.- Sol·licitud de Roberto Pellicer Blasco, en representació del partit polític “Unión, Progreso y Democracia” per a realitzar una exposició fotogràfica en la plaça Major el dia 17-04-09.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL – Sol·licitud de Raquel José Chafer de realització d'horari flexible.

SANItAt

Exp. 52/C/08.- Proposta de resolució a la denúncia efectuada pel Seprona a José Franco Moreno per no tindre llicència per a la tinença d'un gos potencialment perillós i portar-lo sense boç.

Exp. 131/C/08.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Mª José Soriano Laurent.

Exp. 150/C/08.- Insalubritat d'una vivenda al C/ Numància, 14, per filtracions d'aigua i arbusts provinents del corral de la casa limítrof.

Exp. 153/C/08.- Denúncia emesa per la comunitat de propietaris de l'Av. Joanot Martorell, per insalubritat del pati interior de la finca.

Exp. 158/C/08.- Autorització per la Direcció General de Salut Pública de la posada en funcionament de les fonts síties en les places Generalitat i Corbeil-Essons.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 190/07.- Renúncia a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de la parada núm. 9 del Mercat Municipal La Vila.

Exp. 349/08.- Adjudicació provisional del servei “Manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis municipals”.

Exp. 446/08.- Escrit d’Aigües de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a varis abonats per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 485/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Suministros Alzira, S.L. Objecte: Construcció d’oficines i banys al polígon industrial Tisneres naus 27 i 28.

Exp. 4.1.1.0. 3864/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Comunitat de Propietaris C/ Benifairó, núm 1. Realització de rasa des de la trapa del carrer Benifairó fins al desaigüe de la finca Benifairó, núm 1.

Exp. 4.1.2.0. 3825/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: Juan Carlos Ferragut Bria. Enderroc d’edificació existent en carrer Doctor Ferran, núm. 53.

Exp. 4.1.3.0. 3169/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Sofía Estela Almela. Oficines- administració finques, el carrer caputxins, núm. 1, local núm. 15.

Exp. 4.1.3.1. 2499/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Bernat Hernandis Orovig. Llicència d’obertura de consultar Mèdica al carrer Sant Joan, núm. 12.

Exp. 4.1.3.2. 700/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Francisco Javier Seva Pascual. Bar- Cafeteria, al carrer Lepanto, núm,.3.

Exp. 4.1.3.2. 3919/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitat:: ”Caja Madrid” . Activitat d’oficina bancària, al carrer Alquenència, núm. 12.

Exp. 4.1.3.3. 3780/08.- Canvi de titularitat llicencia d’obertura. Sol·licitant: Salvador Llopis Iñigo. Venda de pa i pastisseria, al carrer Jesus Alvarez, núm. 65.

Exp. 4.1.5.2. 3770/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per garatge situat a la plaça Germanies, núm. 12, baix 2. Sol·licitant: Jose Enrique Peris Bellver.

Exp. 4.1.5.2. 3884/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Major Sant Agustí, núm. 67-5-porta 5. Sol·licitant: Ahmed Azzi.

Exp. 4.1.5.2. 3889/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Independència núm. 20. Sol·licitant: Ana Maria Puig Romero.

Exp. 4.1.5.2. 3899/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Mestre Serrà, núm. 10-2-porta 3. Sol·licitant: Maria Gonzalez Garcia.

Exp. 4.1.7.0. 2305/08.- Llicència de segregació de parcel·la sítia al carrer de la Travessa, núm. 1 i 3 de la Urbanització “El Respirall” (parcel·les núm. 8 i 289 de la reparcel·lació del Respirall). Sol·licitant: Eduardo Esteve Vila.

Exp. 4.1.7.0. 2457/08.- Llicència d’agrupació i posterior segregació de parcel·les núm. 108, 109, 261, 262, 263, 264 i 380 del polígon 22 de la Barraca d’Aigües Vives. Sol·licitant: Francisco Estelles Leal.

Exp. 4.2.3.0. 3623/08.- Certificat de compatibilitat urbanística de parcel·la 3E, polígon 15 “La Casella”. Sol·licitant: Departament de Medi Ambient.

Exp. 4.2.3.0. 3677/08.- Certificat urbanístic de reserva de places mínimes d’aparcament en PAI Sector Tulell per a les parcel·les 144 i 145. Sol·licitant: Projumar S.A.

Exp. 4.2.3.0. 3897/08.- Certificat urbanístic de l’edifici denominat centre ocupacional “La Ribera”, situat a la Travessa de Benicull. Sol·licitant: Adispac.

Exp. 4.3.0.0. 1970/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Inmobelsa, S.A. Construcció de forjat baix coberta sense ajustar-se a llicència en carrer Trinitat Redal, cantonada amb carrer Requena.

Exp. 4.3.0.0. 2770/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. VAF Urbana, S.L. Execució de coberta de part del forjat inclinat com a pla, modificant l'espai baix coberta en una planta més en Plaça Major, núm. 23.

Exp. 4.3.0.0. 3818/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. José David Sancho Sanchez. Construcció de cassetó d’uns 16-18 m2 aproximadament sobre terrassa d’immoble en carrer Cardenal Vera, núm. 68.

Exp. 4.4.3.0. 3738/08.- Ordre d’Execució. Neteja de solar situat entre els carrers Salvador i Massalavés. Responsables: Construcciones Alcañiz Llorens, S.L. i Viad 94, S.L.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

 

LA ALCALDESA

0 comentarios